fredag 29. juli 2022

Nytt liv - del tre


Nyt Liv er en kristen stiftelse i Danmark, som også gir ut et tidsskrift med samme navn. Her er mye godt for tro og tanke. Følgende er artikkel tre av tre med klipp fra Nyt Liv nr.2 2022

Henrik Gren Hansen – Troens vesen

Her er vi i sjelesorgssamtale hos Rosenius. Du har nettopp fortalt ham det som er den innerste nød i ditt hjerte. Ikke at du er en synder. Ikke at du har vansker med å følge Guds vilje. Det er langt mer grunnleggende: Da har så vanskelig å tro – ja, du kan ikke tro! «O, men kjære» sier Rosenius og venter på at du ser ham inn i øynene. «så hør!»

Hør! Hva skal jeg høre? «Gud har jo sin Sønn for oss givet!» Og du skal til å si: «Ja, men det vet jeg godt, Carl Olof, men det er jo ikke det..» SÅ stopper du deg selv. Og plutselig legger du merke til at Carl Olof Rosenius ikke sa til deg: «Nå, min kjære, det var ikke så godt. Det må vi få gjort noe med.» Han sa faktisk: «Ok! Du kan ikke tro! Men.. Så hør!»

Stopp med å lete etter troen. Stopp med å kikke inn i deg selv for å finne troens varme og glød. Og hør så evangeliet: «Gud har jo sin Sønn for oss givet! Kom hit, kom til korset, se Frelseren dør, foraktet, forlatt og forhånet. Han sonet all verdens misgjerning.»

Hvor rettes blikket nå? Ikke inn i mitt eget hjerte. Jeg blir tatt ved hånden og ført ut til korset. Der må jeg se Lammet som dør. Jeg må høre om det blod som har gitt oss livet, og tatt bort hele verdens synd. «Når blodet da virket så kraftig høs Gud at han lot seg evig forsone. Og derfor alene vil ta deg til brud og gi deg den himmelske krone, så la du deg dermed òg nøye.»

La deg nøye med det! Du som sier at du ikke kan tro. Du som leter febrilsk og frustrert etter det «noe» inni deg som du synes burde være der. Det var noe som gjorde Gud helt tilfreds. Det var noe som gjorde at du kunne bli tatt til brud og få himmelens skatter til eie. Det «noe» var ikke annet enn det som skjedde på Golgata. Du har alt i orden der. Det var nok for Gud! «Så la du deg dermed òg nøye!» (Fra Sangboken nr.420)

Hans Erik Nissen – Ønsker du å likne Jesus?

Blir man ikke en selvfornøyd kristen som soler seg i sin egen fromhet når Ånden bærer frukt i ens liv? Holder du deg nær til Kristus, vil ikke dette skje. Da vil det tvert imot være en av de største ydmykelser for deg, hver gang du hører røsten: «Der ba du godt» eller «der vant du en seier» eller «nå går det framover».

Når du møter Satans forbundsfelle i ditt eget kjød og det blir klart for deg at ikke noe i deg er rent og hellig, så ser du at du er maktesløs. Da prøver din motstander å ta alt mot fra deg, men da skal du på apostolisk vis rose deg av din maktesløshet og henvise til den Herre du tjener. Hans ord til Paulus er et ord også til deg: «Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet!» (2 Kor 12,9)

Så er det aldri deg eller meg som blir stor. Det er aldri oss som skal berømmes. Det er alene Jesus. Det største som kan sies om oss, er at vi for Hans skyld får lov å være med i den evige lovsang til Lammets pris: «Verdig er Lammet, som ble slaktet, til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse!» (Åp 5:12)

(Les mer: nyliv.dk) 

Ingen kommentarer: