onsdag 6. januar 2010

Jesus er hyrden


Jesus er hyrden, jeg er hans får.
Han bærer byrden, leger hvert sår.
Veien er kroket, han er hos meg.
Livet er floket, Jesus vet veg.

Livet med Jesus alt er for meg.
Bibelens løfter baner min veg.
Venner kan svikte, Jesus kan ei.
Målet i sikte, salig er jeg.

Kom du som gråter over ditt liv.
Trøstet av Jesus skal du få bli.
Han sonet synden, holt hvert et bud.
Han går i mellom deg og din Gud.


(Leonard Gudmundsen)
(Maleri: Johan Solstad, Senja. Henger på Valhal, Seløy)