mandag 11. juli 2022

Åndelig hjertetransplantasjon


Å bli en kristen er å få bytte ut steinhjerte med et hjerte av kjøtt. Dette bilde brukte profeten Esekiel i sin forkynnelse. Denne åndelige hjertetransplantasjon må til for at en synder skal bli frelst.

Å bli en kristen, er å bli satt i frihet. I samme bibelavsnitt i Esekiel 36,25ff som nevnt over, forkynner han også dette: «Og jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere.. Jeg vil fri dere fra alle deres urenheter» (v25+29a)

Vi mennesker blir født med et steinhjerte. En natur som står Gud imot. Bibelens beskrivelse av vår gamle syndige natur, er voldsom. Det er nesten som vi ikke tør forkynne det. I Rom 3,10-12 forkynner Ordet: «Det er ikke én rettferdig, ikke en eneste. Det er ikke én som er forstandig, det er ikke én som søker Gud. Alle er veket av, alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste.»

Guds bud krever fullkommenhet. Har du holdt hele loven, men syndet mot ett bud, er du skyldig mot alle. Guds ord sier videre, at ikke noe urent skal komme inn i himmelen. Du er så dypt fallen, at du ikke ser din sanne stilling overfor Gud. Det er noe Den hellige ånd strever med hver eneste dag, å overbevise deg om. Den gamle naturen vil ikke godta at du blir frelst ufortjent av nåde. Derfor er det så mange som strever å få bli nåde verdig, for å sitere Lina Sandel.


Men heldigvis finnes det et renselsesmiddel mot denne synde-avgrunn. Og det er Jesu blod. Det står så herlig i 1 Joh 1,7: «Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.» Da Jesus ropte ut på korset, «Det er fullbrakt», ble veien til himmelen åpnet for syndere. Da hadde Jesus tatt straffen for dine synder. Guds vrede over synden rammet Jesus, og du får gå fri. Før det hadde han levd et fullkomment liv, i tanker ord og gjerninger.

Så får du ta imot et nytt hjerte hos Jesus. Han tok di synd, du får hans fullkomne liv og rettferdighet. Husker du hvilket budskap profeten Sakarias fikk i kap 13,1? Det lyder slik: «På den dagen skal det være en åpnet kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere mot synd og urenhet.» Det er denne renselse vi leser om også hos Esekiel. Renset fra all urenhet. Ren og rettferdig for Gud. Det er å bli født på nytt.

Da israelsfolket skulle forlate Egypt, sendte Gud straff over egypterne. Den siste grusomme straffedom var at alt førstefødt måtte dø. Men Gud hadde en redningsplan for sitt folk. Jødene fikk beskjed om å slakte et feilfritt lam og stryke blodet på dørstolpene. De som det hadde gjort, ble spart for dødsengelen. Nå han så blodet, ville han gå døra forbi.

Har du sett at dette var for deg?

Ingen kommentarer: