onsdag 23. juli 2014

Fra fars vitnebok II

 
I en tidligere artikkel har jeg tatt med noen sitater fra første del av ei bok hvor far har notert noen vitnesbyrd og bønner i perioden 1950-1977. Her følger noen sitat fra siste del av boka.

Søndag 10-1-54
De fleste menneske (kanskje alle) vil nok bli kristne ein gong. Men det passer ikke akkurat nå. Mange tenker på røvaren på korset, at dei skal bli frelst på dødsleiet. Dette er ein farlig tanke. Folk må vera klar over at det var to røvere på korset. Dei fleste mennesker følger den røvaren som gikk fortapt. Det er bare nokre få som bli frelst.

Ein djevelsk tanke
Du som leser dette vær klar over at trui er ei Guds gave. Det er ikke noko me kan få til av oss sjølv. Tenk for ein tanke ein verdsleg ber på. Eg skal nok bli frelst eingong, men ikke akkorat nå. Dei vil leva livet her på jordi og nyte livet så godt dei kan og når livet her på jordi er utlevd, dei er blidt gamle, da skal me bli kristne. Dette er ein djevlesk tanke. Da kan det vera for seint.

Onsdag 20/7-55 Jørpeland
Takk Jesus. Takk!
Takk Gud at du elska oss menneske slik at du gav Jesus for oss. Takk Gud at du vil at eg skal vera der du er. Takk Gud at når eg er ferdig med dette livet så er det din vilje at eg skal vera glad alltid. Då skal eg få takka og prisa dig med ei løyst tunga, det blir en stor dag. Tenk å få vera ilag med den store flokken som ingen kan telja. Takk Gud at du elska meg slik. Takk Gud at du gav deg selv for oss. (for meg).
 

Søndag den 15/1-56
Kjære Jesus. Dette er mi bønn. La eg alltid få vera din! Uten deg kan eg intet gjøre!

Torsdag 28-12-1961
I dag hadde me juletrefest i søndagskolen. For første gang var eg på talastolen. Eg tala til foreldrene. Eg las ifra 5 Mosebok 6,6-7: «Og disse ord som jeg byder dig idag, skal du gjemme i ditt hjerte. Og du skal innprente dine barn dem, og du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, og når du legger dig, og når du står op.» og 1 Mos 18,19: «for jeg har utvalgt ham forat han skal byde sine barn og sitt hus efter sig at de skal holde sig efter Herrens vei og gjøre rett og rettferdighet, så Herren kan la Abraham få det som han har lovt ham.»
Det var samla mye foreldre som ikke var troande. Eg var glad for å få lov til å vitna om Jesus. Lærar Nordbø tala til dei ungane som var over 7 år. I alt var me samla umkring 400 barn og vaksne.

8-5-1964
Eg har lest igjennom Mosebøkene nå. Om Israels ferd igjennom ørkenen. Det som eg festa meg ved var Guds allmakt. Det gikk alltid slik han sa, Herren talte ved Moses. Då Israel høyrde etter Herren gikk det dei vel. Då dei knurra mot Herren og Moses gikk det gale.
Då Moses kom til grensen av Kanaan, sa han desse ordi: 5 Mos33,3 «Ja, han elsker sitt folk; alle dine hellige er i din hånd; de ligger for din fot, de tar imot dine ord.»
Før Moses døydde sa han desse ordi: 5 Mos33,26 «Det er ingen som Gud!» Eg vil og segja desse ordi. Det er ingen som Gud.

Jørpeland den 2-4-1977
1 Kor 6,20 Dere er dyrt kjøpt, og prisen betalt. Bruk da legemet til Guds ære!
Det mennesket er glad i, det som betyr noe for ein. Det gjør ein mye for.
Ka betyr eg for Jesus? Jesus segje ei sjel er mer verd en hele verden. I Ordsproget 8 står det min lyst hadde eg i menneskets barn. Gud er så glad i oss at Han sparte ikke sin egen Sønn men gav ham for oss alle. Gud knuste Jesus for meg, for deg, du som les dette. Den prisen Jesus betalte for oss var dyr. Den var så dyr at det var kun en ting som holt. Jesu blod var prisen. Jesu død.
Kjære Jesus! Eg vil takka deg for du betalte mi skyld. Les Esaias 40. Fortell dem at striden er endt. Skulla er betalt. Jesu blod er prisen Gud forlanger. For at me skal bli fri.

Takk og lov.