lørdag 11. juni 2011

Tjenestedeling, homofil praksis og bibeltroskap

Vår evige salighet er nøye knyttet til Guds ord. Troen kommer av forkynnelsen vi hører, sier Skriften. Den hele skrift er innåndet av Gud. Det er derfor Guds eget ord vi finner i Bibelen, ikke menneskeord. Forfatterne var redskap som var inspirert av Gud.

Det er derfor ikke underlig at det blir kamp om Guds ord. Denne kampen har pågått så lenge det har vært mennesker på jord. Satan sådde tvilen på Guds ord allerede i Edens hage. Derfor er ikke bibelkritikk noe nytt. Vi står alltid i fare for å bli smittet av denne åndelige gift.

De siste femti år er det særlig to saker som har preget den offentlige debatten som berører bibeltroskap. Det gjelder spørsmål om tjenestedeling og homofil praksis.

Homofil praksis
En av dem som har talt gledelig klart i homofilisaken, er Normisjons generalsekretær Rolf Kjøde. I Dagen 16.05.2011 tar han et klart oppgjør med såkalt fredskonservative teologer. Teologer som hevder at Bibelen taler mot homofil praksis, men som mener at dette ikke er kirkesplittende. Han skriver bl.a.:

”Er det kyrkjesplittande å lære i strid med apostlane si lære i spørsmålet om homoseksuelt samliv?
Inntil nyleg svarte ei relativt samla kyrkje eit tydeleg ja på dette spørsmålet. Over år har det kyrkjelege leiarskapet gått frå skanse til skanse…”

”I spørsmålet om homoseksuelt samliv gjeld ikkje spørsmålet ei kyrkjeleg tenesteordning, men grunnleggande lære slik den blir gitt i forkynning og sjelesorg ut frå ei luthersk skjelning mellom lov og evangelium.”

Dette er en klar beskrivelse av hvordan det går når bibelkritikken gis rom. Utviklingen på Menighetsfakultet(MF) er et trist eksempel på dettet. For ti år siden ble det stort oppstyr da en av lærerne forsvarte homofil praksis. I dag støtter ca halvparten av lærerne dette synet.

Tjenestedeling
Det samme som Kjøde skriver om spørsmålet om homofil praksis, kan også sies om Bibelens tale om tjenestedeling. Før krigen var alle biskoper mot kvinnelige prester. Etter krigen har det kirkelige lederskap gått fra skanse til skanse. Siden har det samme skjedd også i bedehuskretser.

Rolf Kjøde er selv en som fornekter Bibelens tale om tjenestedeling. Åndskampen er stor og de små skritt går som regel i feil retning. Senest ser vi det ved at to av NLMs sju regioner nå har åpnet for at kvinner kan være regionsformann. En tjeneste med klar hyrdefunksjon.

Det er dessverre liten grunn til å tro at det vil gå annerledes med homofilispørsmålet enn det har gått med spørsmålet om tjenestedeling mellom mann og kvinne.

Guds ord står fast
Spørsmålene om homofil praksis og tjenestedeling er konkrete utslag av et svekket syn på Guds ord. Eller rettere, en konsekvens av en manglende vilje til å bøye seg for Guds ords tale.  Guds ord står fast uansett hva teologer og lekfolk måtte si. Jesus sa selv at ikke en tøddel av Hans ord skulle forgå.

Å fornekte sentrale eller mindre sentrale deler av Ordet, vil alltid medføre konsekvenser. Det er en farlig vei å gå inn på. Da blir en, som Kjøde sier, drevet fra skanse til skanse. Til slutt står det om selve grunnlaget for troen.

Guds ord er det mest dyrebare vi har fått. Gjennom det formidles frelse og salighet. Det har kraft til å flytte et menneske fra fortapelsens vei til himmelveien, på Jesu blods grunn. Det har kraft til å fornye og bevar en kristen. Dette har djevelen innsett og setter alt inn på å svekke vår tillit til Ordet.

Guds tanker er uendelig mye høyere enn våre tanker. Dette vil ikke menneskets gamle natur bøye seg for. Derfor vil det gjerne diskutere med Gud, ja overprøve det Han sier. Dette avslører menneskets store hovmod.

Det følger rik velsignelse med å bøye seg for Gud og Hans ord. Det er det beste for et menneske å følge Den gode hyrde og å følge Hans røst. Om det er ting som er vanskelig å forstå, og å akseptere, er det godt å vite at Gud ser så mye lenger enn meg og Han vil meg det beste. Et liv under Guds velsignelse, er derfor et liv i troskap mot Guds ord.