onsdag 27. juli 2022

Nytt liv – del to


Nyt Liv er en kristen stiftelse i Danmark, som også gir ut et tidsskrift med samme navn. Her er mye godt for tro og tanke. Følgende er artikkel to av tre med klipp fra Nyt Liv nr.2 2022

Mikkel Vigelius – Styrket av nåden

Vårt loviske sinn leter alltid etter frelsesgrunner hos oss selv. Vi ønsker å oppleve oss selv som fromme, hengivne og gode. Det styrker oss. I dag skjer det ikke ved en bestemt slags mat, men kanskje ved lovsang, bønn, faste, bibellesning, tjeneste osv. Men det er loviskhetens vei. Den fører uunngåelig inn i åndelig selvkretsen, trelldom og død.

Gud vil sette oss fri. Ved lov og evangelium leder han oss til Jesus, så vi ser at vi alltid er frelst ved Jesus og Jesus alene. Det kommer aldri en dag hvor noe av vårt eget skal bidra til frelsen. Vi kan gjøre mye godt for andre i vårt liv her på jorden. På det vannrette plan kan vi utrette mye til gavn og glede for andre – og det er godt. Men på det loddrette plan, i forhold til Gud, der er vi frelst ved Jesus og Jesus alene fra først til sist. Gud skje takk og lov! Det er godt at hjerte styrkes ved dette budskap: nåden i Jesus!

Mikkel Vigilius – Merker dere ikke at vi er i ferd med å dø?

Ti kjennetegn ved evangelisk vekkelseskristendom:

1. Radikal forkynnelse av lov og evangelium

2. Klar tale om Guds vrede

3. Klar tale om Jesu forsoning

4. Betoning av skillet mellom frelst og religiøs

5. Betoning av troens kjennetegn

6. Betoning av kallet til omvendelse

7. Betoning av de troendes fremmedhet i verden

8. Glede over og troskap mot hele Bibelen

9. Bønn

10.Misjon

Preben Skov Jensen – Kom godt hjem!

Derfor skal vi også legge merke til når Jesus sier: «Salige er..», i teksten fra Matteusevangeliet. Det er mens vi lever her på jorden, at vi må bli salige, lykkelige eller frelste som det egentlig betyr. Ja, egentlig betyr det å ha sin synd forlatt. Du som ikke blir salig her i livet, blir det aldri i døden.

Å gå herfra og inn i evigheten, er ikke som å begynne forfra i et annet liv. Det er å leve det samme liv videre, som du og jeg levde her på jord. Evig liv og evig død begynner her i dette liv. Som treet faller, slik vil det også ligge. Slik tilstanden er i døden, er også vår tilstand i evigheten. Dør du og jeg uten nåde, er vi også uten nåde i evigheten. Det er Bibelens klare og alvorlige tale. Kanskje kan du klare deg uten Jesus her i livet, men det kan du ikke i evigheten. Foruten Ham, kan du ikke få alle dine synders nådige forlatelse og være rettferdige for Gud.

(Les mer: nyliv.dk)

Ingen kommentarer: