lørdag 10. april 2010

Oppbrudd


Oppbruddstid er ei krevende tid. Det er en erfaring de fleste gjør som skal bryte opp fra et sted og flytte til et annet.

Å vite at til sommeren skal jeg flytte, men ikke vite hvor jeg skal flytte hen, er en spennende erfaring. Hva skal jeg gjøre til høsten? Hva er Guds plan med mitt liv? Dette er spørsmål som opptar meg i en travel hverdag.

Denne vinteren er det mange herlige løfter i Guds ord som har stanset meg. Løfter som taler inn i min situasjon. I disse løfter får jeg hvile, midt i uro og undring.

Jeg vil gjerne dele noen av disse løftene:

1 Mos 28,15
Se, jeg er med deg og vil bevare deg hvor du går, og jeg vil føre deg tilbake til dette landet. For jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har sagt til deg.

2 Mos 14,14
Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.

2 Mos 23,20
Se, jeg sender en engel foran deg, for å vokte deg på veien og for å føre deg til det sted jeg har utsett for deg.

Salme 31,16
I din hånd er mine tider.

Salme 37,5
Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham! Han skal gjøre det.

Ordsp 16,9
Menneskets hjerte tenker ut sin vei, men Herren styrer hans gang.

Jes 30,21
Når du viker av til høyre eller til venstre, skal dine ører høre et ord lyde bak deg: Dette er veien, gå på den!

Jes 41,9-10
Jeg tok deg ved hånden og hentet deg fra jordens ender og kalte deg fra dens ytterste kanter. Og jeg sa til deg: Du er min tjener! Jeg har utvalgt deg og ikke forkastet deg.
Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.

Jes 45,11
Så sier Herren, Israels Hellige, han som skapte det: Spør meg om de kommende ting! La meg dra omsorg for mine barn og for mine henders verk.

Jes 46,4
Like til deres alderdom er jeg den samme, og til dere får grå hår, vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte dere, jeg vil bære og redde dere.

Mat 6,34
Vær da ikke bekymret for morgendagen. For morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver ag har nok med sin egen plage.

Mat 11,28
Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!

1 Pet 5,7
Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.