mandag 25. juli 2022

Nytt liv – del en


Nyt Liv er en kristen stiftelse i Danmark, som også gir ut et tidsskrift med samme navn. Her er mye godt for tro og tanke. Følgende er første artikkel av tre med klipp fra Nyt Liv nr.2 2022

Frank Jacobsen – prisen for etterfølgelsen

Det underlige er at ikke noe folk kjenne synden mot Jesus så stor, som nettopp det folk som er hans. Det er ingen som kjenner så klart at de drives av en annen ånd, enn de som har hans hellige Ånd. Det er så eiendommelig med dem som har Den hellige ånd, at de blir så fulle av synd.

Den hellige ånd overbeviser om synd. Det er slik en kristen lever; drevet av Guds fullkomne vilje, men påvirket av kjødet. Det er hele tiden noe annet enn Guds gode og fullkomne vilje, som påvirker dette folket…..

Men det er et folk som med hjertets tro henger fast ved Guds fredsbetingelser. Det er et folk som skjuler sitt liv med alle dets synder og brister, bak de ord hvor Gud selv forkynte fred for oss, nemlig ordet om Jesu død. Den tro, sier Skriften, gjør dem rettferdige for Gud, det vil si rett ferdige for Gud.

Disse fredsbetingelser kalles i Skriften for Guds evangelium eller ordet om korset. Evangeliet er ordet om korset, om blodet. Evangelium bety «godt budskap» og det er virkelig et godt budskap, fordi fredsforhandlingen er lagt i en annens hender. Han skaffet syndere fred da han sa fra sitt kors til syndere: «Nå er det fullbrakt!»

Da tok han våre synder på seg. Da ble gjeldsbrevet slettet, og våre synder ble fjernet fra oss like langt som øst er fra vest. Da kunne disiplene gå hjem med syndenes forlatelse og alt fullbrakt….

Men dette nye folk har til gjengjeld også en ny og evig glede. Nemlig at vår fred hviler på én fullbrakt gjerning. Den som Jesus gjorde for oss på Golgata. Når jeg i kveld skal være alene med Jesus, må jeg i stedet si: «Jeg mangler ingen ting. For alt hva jeg mangler, har jeg i en salig overflod hos deg i himmelen.»

Dette nye folk er nemlig helt og holdent skapt og dannet til hans ære. Hans blod er deres fred. Hans seier er deres seier. Hans liv er deres rettferdighet. Denne troen holder Jesus fram for Gud og sier: «Gud, da jeg manglet alt, gav du meg alt i din Sønn». Ved denne tro er jeg rettferdig for Gud, sier Skriften.

Martinius Svaabeck – Helhjertet med Herren

Når Herren speider etter om vi er helhjertede, har det å gjøre med om vi setter vår lit til Ham alene, og ikke helt eller delvis søker frelse og hjelp i andre ting. Kong Asa søkte hjelp hos kongen av Syria og ikke som før hos Herren. Han var altså ikke helhjertet med Herren.

Gud vil at vi skal stole på ham alene. De som gjør det, vil erfare at Han er sterk til å hjelpe. Vi plager ikke Gud når vi søker og venter all frelse og all hjelp hos ham. Tvert imot: Hans søkende øyne leter nettopp etter slike hjerter for med sin kraft å stå dem bi. Vi behøver ikke frykte for å bli oversett. Hans øyne skal nok finne oss, fordi det er de bedrøvede hjerter som er vendt i forhåpning til Ham, som han speider etter.

(Les mer: nyliv.dk)


Ingen kommentarer: