onsdag 4. desember 2013

Min sång skall bli om Jesus


 
Lina Sandell har skrevet om lag 1600 dikt. Mange av disse er kjente og kjære sanger som synges over hele verden.

I bokhylla mi står to bøker jeg setter stor pris på. Det er bind II og III av «Samlade sånger» av LS. (Skulle gjerne hatt bind I også!!!). Dette er 2. utgave av Lina Sandels samlede sanger. Disse gav hun ut første gang i perioden 1885-1892. 2. og 3. opplag kom i starten av 1900-tallet.

Lina Sandel
(foto:invitationtochrist.org)
 
Det var ikke alle Sandels dikt som kom med i disse bøkene. Faktisk kun 656. Men de aller fleste kristne diktene er tatt med. Og her er veldig mye godt stoff. Andre sangen i bind to slår an tonen:

Min sång skall bli om Jesus,
Den enda tröst jag vet.
Han kröner mina dagar
Med nåd och trofasthet.
Han lär mitt hjärta sjunga,
Han är ock själf min frid:
Min sång skall bli om Jesus,
I klar og mulen tid.

Min sång skall bli om Jesus,
Det blödande Guds lamm,
Som burit mina synder
En gång på korsets stam;
Som i sin död förlossat
Min själ ur dödens band
Och blifvit för mig vägen
Till härlighetens land.

Min sång skall bli om Jesus,
Som än bevarar mig
Och med sin nåd och tuktan
Mig håller kvar hos sig.
Att jag ej blifver borta,
Det gör hans trofasthet.
O, skulle jag ej tacka
I evighet för det?

Min sång skall bli om Jesus,
På vägen hem, tills jag
Står jublande och salig
För honom själf en dag
Och där, blad alla frälsta
Vid lifvets klara flod,
Min sång skall bli om Jesus,
Som löst mig med sitt blod!


Ingen kommentarer: