tirsdag 17. desember 2013

Hjemme hos Herren


 
 
I dag 17. desember 2013 er det tre år siden far fikk flytte heim til himmelen. Han ble 86 år gammel. Han tok imot Jesus som sin frelser 26 år gammel.

I Biblene hans er det mange vers som er understreket. Det er også mange små kommentarer og lapper der han har notert bibelvers som er blitt gode for han. Små notiser fra ulike blader er der også.

Heilt sikkert
I Romerbrevet 5, 18 stå følgende: «Altså: likesom ens fall blev til fordømmelse for alle mennesker, således blev også ens rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker.»

Til de tre siste ordene i dette verset har far tegnet en pil med følgende innskrift: For Oskar Sandvik. Heilt sikkert.

Følgende er et utklipp fra et kristent blad som far hadde gjemt i sin bibel:

Vi skal bli Ham lik
Spurgeon mottok en dag et eksemplar av Andrew Bonars kommentar over 3. Mosebok. Han ble meget velsignet under lesningen av denne. Han returnerte boken til forfatteren med følgende spørsmål: -Dr. Bonar, vil du være så vennlig å skrive ditt navnetrekk på denne bok og feste et bilde av deg på tittelbladet.

Bonar gjorde som han ble bedt om. Under bildet skrev han: -Kjære Spurgeon. Her er boken med min autograf og mitt fotografi. Dersom du bare hadde vært villig til å vente en kort liten tid, så skulle du hatt et bedre bilde av meg. Når jeg ser Herren, skal jeg bli ham lik.

Alltid med Herren
I 1 Tessalonikebrev 4 tales det om oppstandelsen: For dette sier vi eder med et ord av Herren at vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer, skal ingenlunde komme i forveien for de hensovede; for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først opstå; derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer op i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. Trøst da hverandre med disse ord! 1 Tess 4,15-18

Til dette avsnittet har far skrevet: «Så skal vi alltid være med Herren. Trøst da hverandre med disse ord.» Far hadde målet for øye.

Jesus tar imot syndere
Lukas 15 taler om den som var kommet bort fra Jesus, og fikk komme tilbake. Den ene sauen og den ene sølvpenningen som ble funnet igjen skapte glede. Far skriver: «Det blir glede i himmelen.» Den fortapte sønnen fikk også komme heim. Det hadde far selv fått opplevd. Til denne lignelsen skriver far: «Jesus tar imot syndere.»

Ingen kommentarer: