torsdag 8. desember 2022

Noen ord til ettertanke


Forkynnelsen av loven har mange tilhengere og tilhørere. Evangeliet derimot er en dårskap for all fornuft og en forargelse for alle selvtilfredse. Det er bare noen få fattige syndere som virkelig gleder seg over evangeliet.

Slik formulerte den svenske forkynneren Carl Olof Rosenius seg. Ingen predikant eller åndelig lærer er fullkommen. Det er det bare Guds ord som er. Men vi skal gi akt på de som gikk foran, sier Guds ord, og etterfølge dem i deres tro. Derfor kommer noen flere sitat, til ettertanke.

Med profetisk tale menes en åndsfylt Kristus-forkynnelse på basis av det profetisk-apostoliske Ord. (Øivind Andersen)

Det er ikke vår bønn som setter Jesus i bevegelse, men Jesus som beveger oss til å be. (Ole Hallesby)

Er me ikkje åndeleg i samsvar med fridomen me krev, vert kristenlivet vårt verdsleg, og i staden for sann fridom vert det lettsinn. (Ludvig Hope)

Den som står mest under tukt av Ånden, ser best sine egne synder. Den som står minst under Åndens tukt, ser helst syndene til andre. (Ludvig Hope)

Vi var ikke syndere og ble rettferdige, men vi er rettferdiggjorte syndere. (Jon Kvalbein)

Når Gud synes deg vred, som ville han forkaste deg, så si: Nådige Gud, da må du først forkaste løsepengen, din elskede Sønn. Men ham forkaster du ikke! (Martin Luther)

For mitt vedkommende vil jeg alene ha Guds ord og spør ikke etter tegn og under. Jeg vil heller ikke tro noen engel, som lærer meg annerledes enn Guds ord. (Martin Luther)

Den gamle gav oss et eple å smake på en gang imellom. Men Stene tar eple opp av lomma og beskriver hvor rødt det er, hvor friskt det er, og hvor saftig det er, fasongen på det, stilken og kjernehuset. Når han var vel ferdig med beskrivelsen, putter han det i lomma igjen. Det er ingen som får smake om det er sant. (J. F. Løvgren)

Det moderne menneskets religiøsitet er slik: En Gud uten vrede, lar mennesker uten synd, ved hjelp av en Kristus uten kors, komme inn i en evighet uten fortapelse. (R. Niebuhr)

Forkynner vi sannheten for verden, blir vi fordømt av verden. Men hvis vi ikke forkynner sannheten for verden blir vi fordømt av Kristus. (Erik Pontoppidan)

Legg nøye merke til om du finner din trøst ved å høre eller gjøre! Av det kan du vite om du lever i troen. Når du aldri kan finne trøst i det du selv gjør, hva det så er, men bare ved å høre Ordet om Jesus, da vet du at din trøst kommer av tro. (Carl Olof Rosenius)

Dette er soningens høyeste uttrykk at i Kristus frelser Gud oss fra Gud, Guds kjærlighet frelser fra Guds rettferdige dom og vrede. (Olav Valen-Sendstad)

Det er Guds Ånds egentlige kjennemerke i vårt liv og i vår samvittighet, at han gjør samvittigheten øm for den urenhet som er i hjertet. (Olav Valen-Sendstad)

Ingen ser bedre sin synd enn den som har meget med Ånden å gjøre. Men derfor er det heller ingen som mer behøver Jesu blod og syndenes forlatelse enn den som lever Gud nær. (Fredrik Wisløff)

Vi har sunget så lenge: «Du med nåden, jeg med skammen, å, hvor vi dog passer sammen», at vi glemmer at et syndig menneske langt fra passer sammen med den hellige Gud. Det kan alene skje på forsoningens grunn. (Fredrik Wisløff)

Me skal nå få tru og kvila i, at alt det som manglar oss, det har me i Jesus. Det me har gjort urett, har Gud ordna i Sonen sin. Alt det me burde og skulle, men som me ikkje får til, det er Jesus for oss. All forteneste som Jesus vann, den vert tilrekna oss. Me får vera Guds barn på grunn av det Jesus er. Me skal berre høyra, tru og takka! Det er fullført! (Tore Tungland)

Hva vil det si å være i Kristus Jesus? Det er noe mer enn å være med Jesus. Det er å være ett med ham. Alt det Kristus er og har, er mitt. Det han gjorde, gjorde han for meg, i mitt sted. Gud tilregner oss derfor ikke lenger våre synder, for dem har Jesus sonet i vårt sted. (H. E. Wisløff)

Tack för ditt nådesord, Ljus på min stig; Tack för ditt rika bord, Dukad för mig! Tack för ditt dyra blod, Tack för din Ande god, Tack för ditt tålamod, Herre, med mig! (Lina Sandel)

 

 

 

 

 

 

Ingen kommentarer: