lørdag 4. januar 2020

Det gryr mot dag!Slik har kristne over hele verden sunget i to tusen år. Formuleringene har vært ulike, men innholdet er det samme: Jesus kommer snart igjen!

Uten dette håpet hadde det vært stor grunn til angst og uro med tanke på framtiden. Nyhetsmediene er vår tids dommedagsforkynnere. Klimaet er i endring. Kloden blir varmere, noe som får store konsekvenser for oss som bor på jorden.

Israel og Midtøsten er også i 2020 sentrale i nyhetsbildet. Verden er skremt ved tanken på den store faren for krig og terror. Fra USA, jødenes beste venner, meldes det at over halvparten av alle religiøse hatangrep, er rettet mot jøder, som kun utgjør 2,2 % av USAs befolkningen. I Europa og i de muslimske landene, er jødehatet enda sterkere enn i Amerika.

Guds ti bud er gitt oss av vår Skaper, som den beste ramme for livet. Mange steder blir ikke budskapet om ekteskapet for mann og kvinne og retten til liv, tålt. Familieoppløsning og drapene på de millioner ufødte barn, er en langt større krise for menneskeheten enn vi er klar over.

Vi har en motstander, djevelen, som raser. Guds ord sier: «For djevelen er steget ned til dere i stor vrede, fordi han vet at han har liten tid.» (Joh.åp 12.12b)

Jesus er veien, sannheten og livet. 
Ingen kommer til Faderen uten ved ham. (Joh 14,6)

Til tross for alt dette, ser Guds folk framtiden lyst i møte. Alt dette vonde er varslet på forhånd i Guds ord. Det skjer som han har sagt. Men Gud har sagt noe mer. Jord og himmel skal forgå og Gud skal skape en ny himmel og en ny jord der rettferdighet bor. Den som her på jord har tatt imot Jesus som sin frelser, har ei lys framtid hjemme i himmelen. Den som ikke tror, har derimot stor grunn til uro. Frelsen ved Jesus soning for våre synder på korset, den var for alle. Men kun de som tar imot i tro, blir frelst.

Tidligere redaktør i bladet «Evangelisten», Thor Stenseth, har skrevet sangen som siteres i overskriften. Den minner oss om at selv om det ser mørkt ut på «den åndelig himmel», så gryr det mot dag og Jesus gjenkomst. Det er godt å ta med seg inn i et nytt år.

Det gryr mot dag
Det gryr mot dag, se natten er snart omme,
en evig glede venter Jesu Kristi brud.
En herlig morgen uten skyer snart skal komme,
da er vi hjemme og skuer Gud.

KOR:
Ja, samlingsdagen nu snarlig kommer,
vi kjenner tiden at den er nær,
og mens vi venter en evig sommer,
vi synge vil om Jesus Frelseren kjær.

Det gryr mot dag, se oppad frelste skare
snart morgenstjernen lyser frem på himlens hvelv.
Fra trengselsnatten hjem til himlen skal vi fare,
fra jorden hentes av Herren selv.

Det gryr mot dag, vi når den store seier,
som Gud av nåde gir til hver en sjel som tror.
Da oppfylt blir det håp som i vår sjel vi eier,
vi møter Jesus, vår venn og bror.

Det gryr mot dag, og vi skal åpenbares
med ham i herlighet og Jesus Kristus se.
Og Gud har lovet at for ham vi skal bevares
til dagen kommer i herlighet.

Ingen kommentarer: