søndag 4. desember 2022

Hvor går Fjellhaug?

Ivar Vegge bak kateteret (foto FIH)

På Facebooksiden til Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH), kunne vi nylig lese om en fagsamling om tjenestedelingsprinsippet. 

Teksten som følger med tre bilder fra fagsamlingen, er slik: «I går hadde vi fagsamling på FIH. Ivar Vegge og Sverre Bøe framla to ulike syn på menn og kvinners tjeneste i menigheten (tjenestedelingsprinsippet). Både studenter og ansatte var benket for å lytte. Et utfordrende tema som har vært kime til debatt i mange år. På FIH ønsker vi å dykke dypt og grundig i relevante teologiske spørsmål. Vi er glade for at disse to dyktige underviserne kunne ta oss med inn i dette teamet.»

Om noen skulle være i tvil, var det Sverre Bøe som underviste til støtte for tjenestedeling, mens Ivar Vegge har et liberalt syn i denne saken. Jeg var ikke til stede på samlingen, og har heller ikke tilgang til de to foredragene. Men begges syn er kjent fra før. Vegge hadde blant annet flere lange artikler om dette i avisen Dagen, i forkant av NLM sin generalforsamling, og frontet også dette synet under GF.

Sverre Bøe (foto FIH)

For 30 år siden, holdt denne saken på å sprenge NLM. To Fjellhauglærere avviste at Guds ord sier at hyrde- og eldstetjenesten er for menn med nådegave og tillit. Det resulterte i den såkalte Fjellhaugsaken, og i en generalforsamling i 1991 som ble alt annet enn trivelig. Et stort flertall i GF-91vedtok at NLM mener at tjenestedeling er et viktig lærespørsmål. Ingen ansatt kunne hevde noe annet syn i forkynnelse, undervisning eller sjelesorg. Kunne ikke en ansatt dele dette synet, eller være lojal mot det, måtte vedkommende slutte. Fjellhaugsaken endte med at en lærer valgte å være lojal, mens den andre sluttet.

Nå leser vi altså at etter 30 år, har ting endret seg. Fjellhaug lar nå en lærer som ikke er lojal mot tjenestedelingsprinsippet, fortsette. Ja, ikke bare det, han blir invitert til å legge fram sitt syn på en fagsamling for studenter og ansatte. Dette viser at Fjellhaug, som moderorganisasjonen, er på full fart bort fra Bibelens tale om dette. Det skjer som det har gått i så mange forskjellige organisasjoner og kirkesamfunn. Først taler man som Guds ord, så er en åpen for to ulike syn, for å ende opp med det motsatt syn av hva Bibelen lærer.

Skjerm-foto av FIH sin FB-side

Vi har sett denne dominoeffekten på to andre institusjoner. Menighetsfakultetet (MF) og Misjonshøgskolen (nå VID) var begge fra starten teologisk konservative institusjoner. MF ble stiftet som en reaksjon på den liberale teologis frammarsj på Universitetet i Oslo. På 1970 åpnet MF for kvinnelige prester, og Carl Fr. Wisløff pensjonerte seg på grunn av teologisk uenighet. Selv husker jeg Aksel Valen-Sendstad fra VID som «søkte tilflukt» på kretskontoret til NLM på slutten av 1980-tallet, i frustrasjon over den teologiske utviklingen ved VID. Nå er begge institusjonene liberale i sin teologi. Eksemplene MF og VID burde være en vekker for Fjellhaug.

Det er med stort vemod jeg skriver disse linjer. Fjellhaug har veldig mange dyktige og bibeltro lærere, som jeg har stor respekt for og tillit til. Fjellhaug har vært ei høyborg for bibeltro undervisning i Norge. Derfor rystes skolen i grunnvollene når det nå blir undervist i to ulike syn på det som Guds ord taler klart om, av skolens egen lærer, og uten at det blir presisert hva som er skolens lære. Jeg skulle ønske vi kunne ha nok åndskraft i organisasjonen, til å rydde opp på samme måte som i 1991. Men jeg er redd det er for sent.

Du som ber: Be for Fjellhaug og be for NLM.


1 kommentar:

Anonym sa...

Ja mange misjonsfolk menger seg med liberal teologi.

Liberal teologi tror ikke på overnaturlig inngripen fra Gud.

Liberal teologi tror heller ikke på Jesus som Gud.

Så uavhengig av tjenestedeling, liberal teologi er en avvei.

Liberal teologi fremmer en annen Jesus og en annen ånd.

Ellers takk for info om utvikling, alltid greit å vite hva som skjer.

Kanskje tiden nærmer seg for å følge oppfordringen fra åpenbaringsboken:

"Dra bort fra henne, mitt folk,
så dere ikke tar del
i henne synder
og ikke rammes av hennes plager."

Eller skal bedehusrørsla fortsette å støtte seg på "Fred, fred"-budskapet fra det folkereligiøse- og stat-støttede flertall?

Den som lever får se.

Rådet som bli gitt var vel at de skulle prøve å stå på egne ben, men de ville ikke.