lørdag 4. april 2020

Fortsatt lavkirkelig?

Fra Utsyn 03.04.2020


Utsyn 3. april 2020 har noen temasider om NLM sitt kirkesyn, med hovedvekt på bruken av liturgi på bedehusene. NLMs hovedstyre har vedtatt en ny liturgi som kan brukes av NLMs forsamlinger.


Jeg ble intervjuet om denne saken, og her er mitt svar:

Fra Utsyn 03.04.2020

Ingen kommentarer: