torsdag 16. april 2020

Kom til Jesus i dag!Du ble skapt for å være i himmelen sammen med Jesus i en evighet. Gud elsket deg så høyt at han gav sin sønn, Jesus, for å åpne himmelen for deg.

Din store fortvilelse, er at du ble født med synd. Adam og Eva var syndfrie, men gjorde opprør mot Gud. Synden som da kom inn i verden, bærer alle mennesker i seg. Romerbrevet sier: «Det er ikke én rettferdig, ikke en eneste….For det er ingen forskjell, alle har syndet og mangler Guds herlighet.» (Rom 3:10 og 22-23). Er du ærlig med deg selv, kjenner du til denne synden også i ditt liv. Egoisme, selvhevdelse, pengekjærlighet, urene tanker og lyster, baksnakkelse – er bare noen navn bibelen setter på synden.

Men Jesus har ikke sluttet å elske deg av den grunn. Nei, hans kjærlighet til deg er evig. «Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare ved.» (Jer 31:3) Synden gjør at du er på vei mot fortapelsen, for ikke noe syndig kan komme inn i himmelen. Det er Jesu store nød og fortvilelse. Men det fantastiske er at Han har gjort noe med det!

Det han har gjort, fikk sin fullførelse i påsken. Da tok han straffen for dine synder. Han ble forlatt av sin tre ganger hellige Far. På korset ble frelsen fullbrakt. Veien til himmelen åpen. Frelsen er klar til å tas imot i tro, den er en Guds gave. Da skulle vi tenke at du og alle mennesker ville skynde seg til Jesus for å få nåde og frelse.

Men det skjedde ikke da Jesus var på jord. Da han var på vei til Jerusalem for å fullføre frelsesverket, så han ut over byen og gråt: «Jerusalem, Jerusalem! Du som slår i hjel profetene og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men dere ville ikke.» (Matt 23:37) Likevel fortsetter Jesus å kalle på deg og på alle mennesker: «Kom for alt er ferdig.» (Luk 14,17)

Mye tyder på at tiden der Jesus kaller folk til frelse, snart er forbi. Mange tegn i tiden tyder på det. Han har sagt at når han kommer og himmeldøren blir lukket, da er det for sent. Den som da ikke har tatt imot Jesus og hans frelsesverk, er fortapt.

Nå lengter Jesus etter at du skal komme til han. I dag er det nådetid. Må du ikke stå imot Jesu kall, men ta han på ordet: «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!» (Matt 11:28) «Saka di er oppgjort og skulda er betalt, den gongen Jesus døydde, då gjorde han opp alt. Dette kan bli ditt om du vil svare ja. Å, ta imot, eg veit du vil bli glad!» (SB nr.152 v.3)
Ingen kommentarer: