lørdag 2. august 2014

Ikke bare solskinnshistorier

 
I Lukas evangelium kapittel 15 forteller Jesus tre solskinnshistorier. Men ikke alle historier får en slik god slutt.

Hos Lukas ender historiene med jubel og fest. Den bortkomne sauen blir funnet. Den mista sølvpenningen blir også funnet. Den bortkomne sønnen som hadde sløst bort sin del av farsarven i synd og elendighet, får komme heim til far og mottatt med ny kledning og slaktet gjøkalv.

Disse liknelsene forkynner Guds ufattelige nåde for syndere og Hans grenseløse kjærlighet til oss mennesker. Har du vært en kristen, men kommet bort fra Jesus, er du velkommen tilbake. Jesu død og oppstandelse er en fullkommen soning for alle verdens synder. Derfor innbyr Jesus både den som aldri har vært frelst og den som en gang har vært frelst, men falt i fra:

Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren; om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø; om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Jes1,18

Ikke noe menneske er frelst fra unnfangelsen, men i vårt land blir mange barn frelst ved dåp og forkynnelse av evangeliet. Men dessverre faller mange, kanskje de fleste, bort fra Jesus. Liknelsene i Lukas 15 forkynner med klarhet at Jesus vil ha alle, også de som er falt fra.

Fortapt
I Ruts bok fortelles om Elimelek og Noomi og deres to sønner som forlater Israel og drar til hedningelandet Moab. De hadde planer om å være borte «en tid» for så å vende tilbake. Men for tre av dem ble det ingen hjemkomst:

 
Så døde Elimelek, No'omis mann, og hun ble tilbake med sine to sønner. De tok seg moabittiske hustruer, den ene hette Orpa og den andre Rut; og de bodde der omkring en ti års tid. Da døde også begge sønnene, Mahlon og Kiljon; og kvinnen var tilbake etter sine to sønner og etter sin mann. Rut 1,3-5 Etter dette vendte Noomi og Rut tilbake til Israel.

Det gamle testamentet er blant annet talt til forbilde. Fortellingen i Ruts bok er derfor et forbilde på en familie som går bort fra Guds rik (Israel) og ut i verden (hedningelandet Moab). Alle hadde tenkt seg tilbake til Guds land, men bare en fikk oppleve en solskinnshistorie. De tre andre døde i hedningeland, uten å ha nådd målet.

Det er en stor sorg, at det nettopp går slik også med de fleste i vår tid som faller fra. Kanskje tenkte ungdommen at han først vil «leve livet», for så å komme tilbake til Jesus når han blir gammel. Andre blir slukt av rikdom og verdens lyster og faller i fra Jesus for aldri mere å komme tilbake. Noen blir så opptatt av sin kristendom og rette lære, at de mister synet på Kristus. For disse er det kanskje ekstra sjeldent at noen får et nytt frelsende møte med Jesus. Bibelen advarer sterkt mot egenrettferdighet.

Gå ikke bort ifra Jesus
Djevelen vil gjerne at du går fortapt og han gjør det han kan for at ditt liv ikke skal bli en solskinnshistorie. Men du skal vite at Jesus har overvunnet Satan og hans åndehær. Hos Jesus er du trygg. Frelsen er en gave du får uforskyldt av nåde. Vil du bli frelst? Vil du bli bevart hos Jesus? «Fest ditt øye på Jesus». Takk og gled deg for Hans fullbrakte frelsesverk:

Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger; straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi fòr alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei; men Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham. Jes 53,5-6


(Ettertanker etter tale av Bjørn Valde på bibelcamping Tonstadli 15. juli 2014)


Ingen kommentarer: