onsdag 27. august 2014

Forkynn Jesus og hans gjenkomst

Harald A. Hodne har fått flytte heim til Jesus. Dødsannonsen sto i Dagen 27.08.14. Her følger et intervju med han fra 2009:

Jeg sitter sammen med en av misjonens virkelige ”grand old man”. Harald A Hodne blir 99 år tidlig i januar 2010.

Jeg er i stua til Ragnhild og Sverre Holm på Holm gård i Østre Kvelde i forbindelse med at jeg er taler på ei møteuke i bygda. Harald bor i nabobygda på vestsiden av Lågen, men er med på alle møtene i møteuka.

Nå er han invitert på formiddagskaffe for å få en prat med den tilreisende predikant. Vi har mange felles kjente landet rundt, og Harald er levende interessert i å høre nytt og gjenoppfriske gammelt.

Harald er opprinnelig stril, fra Hodne i Lindås nord for Bergen. Mesteparten av sitt voksne liv har han imidlertid bodd i Kvelde, hvor kona Tordis var fra.

Han har et langt liv bak seg i misjonens tjeneste. Allerede i 1934, for 75 år siden, begynte han som forkynner i Skien krets. Han var senere bl.a. kretssekretær i Troms og Finnmark, Drammen, Skien og Vestfold kretser. Enda i sitt niognittiende år er har med der det skjer. Kanskje var han den eldste deltaker på NLMs generalforsamling i Bergen i sommer.

Det er ikke mange navn som stopper opp når vi kommer inn på felles kjente på Finnsnes og i Tromsø. Med glød i øynene forteller han om da Eivind Nilsen og han begynte å samtale om behovet for en bibelskole i Tromsø. Utviklingen fram mot det Fjellheim er nå ser han på som et stort Guds under.

Arbeidet i Finnmark opptar han også. Han var en av drivkreftene bak en stor Nord Norsk misjonssamling i Karasjok i 1962. Da han kom til kretsen, hadde ikke NLM noen kontakter i vårt nordligste fylke. Han tok derfor kontakt med en forkynner for Vestlandske Indremisjonsforbund i Kirkenes og fikk hjelp av han til å arrangere møter i Varanger. Hodne besøkte alle skolene i Pasvik og Kirkenes og informerte om misjonen..

Før vi skilles spør jeg om han merker noen forskjell i forkynnelsens innhold i dag i forhold til vekkelsestiden på 1930-40 tallet. Han starter med å oppfordre meg til å forkynne det sentrale i evangeliet. Det kan vi aldri få høre nok av.

Den største forskjellen er imidlertid at på den tid var det et sterkt fokus på at Jesus kommer snart igjen. ”Vekter, hvor langt på natt?” og ”Jesus kommer snart” var tema som gikk igjen på nesten alle møter. Alvoret med å være menneske må ikke forstumme. Jesus kommer snart, da er det for sent til å bli frelst. Du må få din sak i orden med Jesus nå!

Dette er toner som den aldrende predikant gjerne skulle sett ble klarere i vår tid enn den er. Forkynn Jesus og at han kommer snart igjen, lyder oppfordringen hans.

Ingen kommentarer: