lørdag 7. september 2013

Familien på Vinje


Vinje i Sokndal
 
En mann kommer gående oppover stien mot Vinje. Året er 1865 og det er tid for telling av Sokndals innbyggere.

Garden Vinje blir også kalt Vinge. Den ligger helt sør ved Eievannet, mellom Heskestad og Hauge i Dalane. 1865 er norsk folketellingsår, og smågarden på Sokndalsheia slipper ikke unna. Det er to husholdninger på garden.

Vel framme på Vinje, blir kommunens mann møtt av enka Ingeborg Vinje. Hun ønsker folketelleren velkommen innendørs og setter over kaffekjelen. Han kom fra nabogården Gaudland litt lenger sør og skal videre til Refsland i nord før det er kveld. En hvil med en kopp kaffe og noe å spise gjør derfor godt.

Det er bare Ingeborg og dattera Karen Gjertine på 16 år som er heime denne dagen. Etter en god prat om løst og fast, er det tid for Ingeborg til å fortelle om folkene på garden. Hun starter med å fortelle at hun selv er født på Gaudland i 1812. Hun er altså 53 år gammel.

Hun giftet seg i 1835 med den fem år eldre Jakob Lorents Vinje. De overtok garden på Vinje etter svigerforeldrene Guri og Lars Vinje og fikk etter hvert seks barn. Det var Lars sin far, Mikkel, som var det første i slekta som drev Vinje.

Jakob ble ingen gammel mann. Han døde da han var 44 år. Den yngste dattera, Karen, var bare ett år da faren Jakob døde, mens det eldste barnet var 17 år. De siste årene har Ingeborg bodd som folgekone på garden. I tillegg har noen av barna hatt arbeid utenom garden.

Vinje sett fra en annen vinkel
 
I folketellingen er det kun de som bor i husstanden på tellingsdagen som skal noteres. Det er utenom Ingeborg selv, tre av barna. Eldste sønnen Andreas, yngste sønnen Johannes og Karen Gjertine. Men mor Ingeborg forteller om alle barna:

Andreas: Andreas ble født i 1834. Han er ugift og bor heime på Vinje, men arbeider i gruver i Sokndal.

Serine: Hun ble født i 1838 og ble gift i 1863 med farger Reinert Pedersen fra Egersund. De har fått et barn og er bosatt i Egersund.

Grete: Nummer tre er Grete. Hun er født i 1841. Nå er hun bosatt i Bjerkreim og er tjenestepike hos faster og onkel Gunnhild og Tønnes Bjerkreim. Hun er ikke gift.

Lars: Han ble født i 1843. Han arbeider nå hos en baker i Egersund og er ugift.

Johannes: Johannes bor heime på Vinje. Han er født i 1846 og arbeider som smed.

Karen Gjertine: Minstebarnet Karen Gjertine er født i 1850 og bor heime hos mor.

Dermed er folketeller Jens Løveland ferdig med sitt oppdrag hos Ingeborg. Han fortsetter til den andre husholdningen på garden. Det er Ingeborgs svoger Mikkel Larsen Vinje som bor der. Han har overtatt garden og bor som enkemann sammen med seks ugifte barn i alderen 13 til 26 år. Jens avslutter dagen på Refsland.

Hvordan gikk det videre med Ingeborg og barna?
Vi vet ikke hvor lenge Ingeborg levde. Sannsynligvis døde hun før neste folketelling i 1875. Hun er ikke nevnt i folketellingen det året og barna er spredt på ulike steder.

Andreas: Ved folketellingen i 1875 er han 41 år og fortsatt ugift. Han er fremdeles gruvearbeider i Sokndal og bor sammen med søsknene Grete og Johannes.

Serine: Hun ble boende i Egersund og fikk stor familie der. Vi vet om fire barn. Ida var ugift og husholderske hos broren i 1910. Jakobine Lovise ble gift med baker Hans Ege i Egersund og de fikk følgende barn: Henny f.1894, Reinhard f.1895, Sigrid f.1897, Gunvor f.1899, Lovise f.1901, Ingrid f.1903, Hans f.1905, Karl f.1909. Serines to siste barn er Ingeborg og Randolf Sigvart. Sistnevnte hadde minst to barn, Serine og Johannes.

Grete: Etter at hun var ferdig som tjenestepike hos onkel og tante i Bjerkreim, tar hun tjeneste som hushjelp i Sokndal. I 1875 bor hun sammen med brødrene Andreas og Johannes. Fire år senere, i 1879, melder hun flytting til Helleland kirkekontor. Hun flytter da til Horten i Vestfold. I flyttemeldingen er hun oppført som ugift.

Johannes var smed i 1865. Senere er han nevnt som husmann på Åmot og i folketellingen i 1875 er han igjen smed, nå i gruvene i Sokndal. I 1877 bodde han på Ladestedet i Sokndal. Han ble gift med Teodora Tollaksdatter Vindbirkeland fra Egersund omtrent år 1870. Hun døde i 1871, sannsynligvis i barsel. Hun fødte et tvillingpar der den ene var dødfødt, mens den andre overlevde. Hun het Teodora Ingeborg. Johannes giftet seg på ny i 1876 med enke Martine Pedersdatter. Med henne fikk han sønnen Lars.

Karen Gjertine var i tjeneste hos onkel og tante i Bjerkreim i 1875. Her treffer hun onkel og tantes barnebarn Martin Bjerkreim og de blir gift. Familien flytter til Efteland i Helleland ca 1882 og tar Efteland som sitt etternavn. De får fem barn: Guri Belinda som i voksen alder blir gift til Vinningland i Bjerkreim og får ei datter, Jorunn. Jakob Lorents dør som liten. Ingeborg blir gift med Fred Olsen og bosatt i Stavanger. Barnløs. Jakob Lorents emigrerte til USA og dør der i 1938 som ugift. Inga blir gift med Thomas Emil Fjelde og bosetter seg på Jørpeland. De får fem barn, Tore Ernst, Kurt Marthon, Sverre Luis, Ingrid Tordis og Eli (mi mor). Karen Gjertine dør i 1898, kun 48 år gammel. Minstejenta Inga er da 6 år.

Nåværende eier på Vinje Martin Palmer Røyland (t.v.) og
Jostein Rekeland som også er av samme slekta fra Vinje.
 
Hva skjedde med Vinje?
Ingeborgs svoger Mikkel og hans etterkommere har drevet Vinje fram til våre dager. I dag er det Mikkels tippoldebarn, Martin Palmer som driver og bor på garden.


Ingen kommentarer: