søndag 1. september 2013

Frelst og fri


(Ill.: s4ctroops.com)
 
Kong David falt dypt i synd. Han fikk komme til Jesus på ny og ble ren og rettferdig. Det er veien til sann frihet også for deg og meg.
Det står et herlig vers i Ap.gj. 13,38b-39: «Ved ham(Jesus) forkynnes syndenes forlatelse for dere. Og fra alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Mose lov, rettferdiggjøres i ham enhver som tror.»  
Kong David hadde begått hor, løgn og drap. Etter moseloven kunne han ikke rettferdiggjøres, han var skyldig. Men han fikk bekjent synda for Jesus, og dermed var han rettferdiggjort.  Etter at David var død, gir Gud David en fantastisk attest:
«David, han som holdt mine bud og fulgte meg av hele sitt hjerte, så han ikke gjorde annet enn det som rett var i mine øyne; 1 Kong 14,8.
Hvordan kan Gud si slikt? Jo, fordi synda er sonet og David var rettferdiggjort av tro. Jesus var nå hans liv. Og Jesus sitt liv var og er fullkomment. Derfor, når den hellige Gud ser på David, ser han Jesus. Da ser Han David som om han aldri har syndet.
Så står du og jeg med vårt tankeliv, tunge, tjenesten ja alt: Skyldig etter Moseloven!  Men Jesus kommer også til deg og sier: Jeg har oppfylt alt dette for deg. Jeg har sonet di synd på korset. Jeg har levd et fullkomment liv i ditt sted. Du er ren og rettferdig himmelen verdig i meg! Du er frelst og salig! «Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus.» For "Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss for, at vi i ham skal bli rettferdige for Gud." 2 Kor 5,21
Det er herlig frigjørende å få se inn i evangeliet. "Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri."(Joh 8,36)

Ja, Kristus er med oss, den Golgata-helt,
Hans siger no gled oss, vår fiend er felt.
Om synda har dåra og ført oss til skam,
For oss vart du såra
Oss fridde og frelste du blodige Lam.

Sjå, dette er nåden som gjorde meg fri,
Sjå, dette er nåden som styrkjer i strid!
Sjå, det er Guds nåde for alle som ein
Han ser meg i Jesus
Ja, evig i Jesus rettferdig og rein!

Sangboka nr. 455 v2+4

Ingen kommentarer: