fredag 12. august 2022

Hva skal jeg gjøre?


En av lederne i Israel kom en gang til Jesus med et merkelig spørsmål. «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?»

Arv er noe du får på grunn av familiære bånd eller ved at du er nevnt i et testamente. Du får lønn for vel utført arbeid, men for en arv slipper du å gjøre noe. Hvis du vil gjøre noe for å bli frelst og å nå himmelen, må du leve et fullkomment liv etter Guds vilje og bud. Den veien er stengt, for vi har alle syndet.

Frelsen fås ufortjent og uten å gjøre. Den fås ved å høre om noe som er ferdig og som gis av nåde til den som vil ta imot: «Jesu hans Sønns blod renser oss fra all synd». Jesus innbyr også i dag, til å ta imot denne frelse: «Kom, for alt er ferdig».

 

(Ord til ettertanke i Strandbuen 12. august 2022)
Ingen kommentarer: