lørdag 1. januar 2022

Nytt år – frelst og fri


Et nytt år er gått over i historien. Det er stort å kunne starte det nye året med visshet om at min sak er i orden med Gud

Det er mange ting i tiden som kan gjøre et menneske urolig og engstelig med tanke på det nye året. Situasjonen i verden og i vårt eget land, er ikke så stabil og forutsigbar som den var for bare få år tilbake. Hva vil det nye året bringe av gleder og sorger? Hvordan vil det gå med pandemien? Hva vil skje mellom supermaktene som ikke er på godfot med hverandre? Går vi mot et samfunn som blir ensrettet, der det ikke blir plass til annerledes tenkende?

Spørsmålene er mange. Også for en kristen, kan urolige og engstelige tanker presse på. Alt tyder på at Jesus kommer snart igjen for å hente sine til seg. «Kan jeg vel nå det skjønne land, som snubler gang på gang?» Avkristningen har gått skremmende fort de siste årene. Troskapen mot Guds ord svekkes. Vekkelsene har stilnet, og tidsånden viser liten toleranse for kristne sannheter. Hvordan skal det nye året bli?

En sangstrofe har blitt god for meg den siste uka i det gamle året. «Gud for alle rike dømmer selv og sier, denne han er fri!» Det mangler ikke på ting i meg og rundt meg som kan gjøre meg urolig, men jeg har en Frelser som har satt meg fri. Gud som har all makt, proklamerer for alle riker, at jeg er fri fra skyld og dom. Jeg har Jesus i mitt hjerte og har en evig himmel i vente.

Egil Sjaastad skriver i boka si, «Fri og forankret», at å være frelst er å ha fri hals. Bildet er hentet fra slaveriets grusomme tid. En slave var fullstendig underlagt sin Herre. Skulle han selges, fikk han ofte en lenke rundt halsen. Det hendte en gang iblant, at en slave ble kjøpt fri. Da ble halslenken løsnet. Syndens halslenke ble fjernet, da jeg ble frelst. Jesu hans sønns blod renser for all synd. Ingen kan fordømme meg. Gud selv har, på grunn av Jesu blod på korset, forkynt min frihet. «Får da Sønnen frigjort dere, blir dere virkelig fri». Jeg har synden fremdeles, men den kan ikke fordømme meg. Synderegningen er betalt.

Jeg kan derfor se det nye året i møte, med stor frimodighet. Om året kommer til å bli fylt av sykdom, krig eller forfølgelse – eller fred, frihet og en frisk kropp: «Jeg er i Herrens hender i alt som med meg skjer». Og kommer Jesus igjen for å hente sine til seg, i det nye året – ja, da går jeg til himmelen hvor det er evig godt.

Det er ikke sikkert jeg får det godt i 2022, menneskelig sett. Synden vil være en plage så lenge jeg er her på jord. Som kristen er jeg ikke lovet å bli spart for sykdom og ulykker. Strid og splittelser har fulgt den kristne forsamling gjennom alle tider. Kanskje det nye året vil bli vanskelig også slik? Kanskje blir året fylt av kun glede og gode dager? Mennesket spår, men Gud rår.

En ting er i alle fall sikkert. Ingen er som Jesus. Ingenting er som å være frelst. Fri fra Satans makt. Fri fra syndens fordømmelse. Fri til å tjene. «For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. (Rom 8:38f)

Frelsen er for alle. Men den må tas imot i tro. Om du som leser dette ikke har tatt imot Jesus som din frelser, kan du gjøre det nå. Den som ikke har Jesus, er på vei mot en evig fortapelse. Du kan få en ny framtid i dag, om du takker ja til Guds frelse. Da blir det nye året et jubelår!

Godt nytt år, under Jesu velsignelse.


Ingen kommentarer: