onsdag 22. desember 2021

Fred på jorden


Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa: Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.
(Luk 2,13-14)

Hyrdene på Betlehemsmarkene fikk motta budskapet om Jesu komme til jord på en underfull måte. En engel åpenbarte seg for dem og forkynte at Jesus var født i Betlehem og at de ville finne ham svøpt og liggende i en krybbe.

Plutselig var himmelen full av engler som lovpriste Gud for det stor under som nå var skjedd. Frelseren, Guds Messias var født til jord. Og Han kom for å stifte fred på jord.

Adam og Eva levde i fredsforhold til Gud. De var skapt uten synd, og kunne derfor omgås Gud i paradis. Men så skjedde det fatale syndefallet, som alle mennesker får del i følgen av. Den hellige Gud kan ikke tåle synd. Derfor ble fredsforholdet mellom Han og menneskene brutt da synden kom inn i verden.

I Romerbrevet kapittel tre beskrives menneskets tilstand etter syndefallet på denne måten: «Freds vei kjenner de ikke (v.17).. for det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud.» (v22b-23)

Så kommer altså englene med julens glade budskap. I dag er det født en frelser til jord, og han er kommet for igjen å gjøre det mulig å få fred med Gud. Han er kommet til jord for å leve et fullkomment liv i menneskers sted. Han er kommet for å ta menneskenes synder på seg og bære dem inn for den hellige Gud. Han vil selv ta straffen for våre synder, for at vi kan gå fri. «Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.» (Rom 5,1)

Jeg er uendelig takknemlig for at Jesus kom til jord også for meg. Jeg er en stor synder som ikke har fortjent fred med Gud, tvert imot. Jeg er skyldig til evig fortapelse. Men jeg kan feire jul i glede og fred fordi jeg har funnet et troverdig Ord om barnet i krybben; «Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere» (1 Tim 1,5)

Profeten Jesaja fikk se det som skulle skje 700 år fram i tid. Han skrev i Jes 9,6a: «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt.» Og litt lenger ute i si bok: «På den tid skal de si: Se, der er vår Gud, ham som vi ventet på, at han skulle frelse oss. Dette er Herren som vi ventet på. La oss fryde og glede oss i hans frelse.» (Jes 25:9)

Jesus er fullt verd å motta - er han din?

God jul sammen med Jesus.Ingen kommentarer: