tirsdag 27. august 2019

KRIK på avvei

Kristen Idrettskontakt (KRIK) har nylig gjort et vedtak som er i strid med Guds ord. Det er trist at nok en skanse har falt.

KRIK er en kristen ungdomsorganisasjon som samler ungdom til ulike idrettsaktiviteter med innlagt andakt. Organisasjonen har vokst seg stor, og har et organisert samarbeid med flere bedehusorganisasjoner, blant annet NLM og Fjellhaug.

Det som nok en gang har skapt splittelse, er spørsmålet om homofilt samliv. Styret for KRIK har vedtatt at organisasjonen fortsatt skal «løfte opp ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode ordning for samlivet». Samtidig skal samlivsform «ikke være avgjørende for hvorvidt man kan være frivillig leder på KRIK-leir.»

Dermed har dessverre KRIK startet på samme avvei som Den norske kirke (DNK). KRIK er i strid med seg selv ved å forkynne at homofilt samliv er synd, og samtidig akseptere at leirledere lever i åpenbar synd. Hva skal de unge tro når samme organisasjon forkynner både at homofil praksis er synd og samtidig at det er ok å leve i synd? Jeg frykter det vil gå med KRIK som det har gått med DNK, men enda er det ikke for sent å snu.

KRIK påtar seg et stort ansvar ved å åpne opp for at leder kan leve i strid med Guds ord. Dette er vrang lære som er med på å føre folk i fortapelsen. (2 Pet 2,1) Min varme oppfordring til KRIK er å snu i tide. Ikke forlat den enkle troskap mot Guds ord.

NLM og andre samarbeidende organisasjoner, har nå bare ett valg. Først å gå i samtale med KRIK for å få dem til å snu. Hvis de ikke når fram med det, må samarbeidet med KRIK opphøre.


Ingen kommentarer: