torsdag 15. august 2019

Biskopen eller Bibelen?


Alv Magnus (foto: Dagen)

Biskopen i Borg har sendt ut en sterk anbefaling til sine proster, om ikke å slippe til Alv Magnus på Den norske kirkes prekestoler i bispedømmet.

Det er en av biskopenes oppgaver å verne om den rette lære. Er det noen som åpenbart lærer i strid med Guds ord, skal de ikke slippes til på prekestoler, hverken i kirker eller på bedehus. Men i dette tilfellet er alt snudd på hode. En vranglærende biskop stenger ute en predikant som forkynner i overenstemmelse med Guds ord.

Biskop Atle Sommerfeldt har i brev til prostene og i media gått sterkt i rette med Alv Magnus for hans tale i Tomb kirke. I talen forkynte Magnus Bibelens tale om livets to utganger. Han konkretisere hva det vil si å leve i synd, noe som er et kjennetegn på at en ikke er omvendt. Dette er i overenstemmelse med f.eks. 1 Joh 1:6: «Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten.»

I 1 Joh 2:9 konkretiseres dette på et liv i opprør mot det femte budet: «Den som sier at han er i lyset, og som hater sin bror, han er ennå i mørket.» Vi kjenner ikke hjertene til andre mennesker. Forholdet mellom den enkelte og Gud avgjøres ikke av noe menneske. Vi skal derimot forkynne Guds ord og som Guds ord. Det er derfor ingen tvil om at i denne aktuelle saken er det biskopen som er på avveie og ikke predikanten.

Det er nok biskopen som rammes av formaningen i 2 Joh 10, og ikke Alv Magnus: «Om noen kommer til dere og ikke fører denne læren, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen!» Dette skjedde for øvrig i 2012 da Sommerfeldt ble nektet å tale, på en bibelcamping i regi av NLM.

Ingen kommentarer: