onsdag 7. august 2019

Veien til himmelenJesus kommer snart igjen. Tegn i tiden taler tydelig og klart om at det ikke er lenge igjen. Men hvordan kan et menneske nå himmelen? Hvor er veien dit?

Går vi til Bibelen, finner vi både klart forkynt hvor veien til himmelen går, og om Han som har et inderlig ønske om å få alle med seg dit.

Jesus lengter etter at du skal bli frelst
Mange har et ønske om å få sin sak i orden med Gud. Kanskje er du som leser dette en av dem. Men kanskje tenker du også at det er ikke sikkert Jesus er så interessert i en slik som meg? Går du til Guds ord, der Han har åpenbart sin vilje for oss, finner du svaret på din uro. Jesus lengter etter at du skal bli frelst!

Profeten Jesasja forkynner det så klart på Guds vegne: «Likevel lengter Herren etter å være nådig mot dere.» (Jes 30:18a) Den treenige Gud besluttet i sitt evige råd at menneskene måtte berges for himmelen. Synden som kom inn i verden ved de første mennesker, måtte sones, for at noe menneske skulle ha mulighet for å bli frelst.

Derfor lengtet Jesus til den dagen da han på korset kunnet rope ut «Det er fullbrakt». For da ble han «såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» (Jes 53:5)Alt er ferdig
Ingen av oss var eller er i stand til å gjøre noe som helst for vår frelse. Vi trenger en som levde et fullkomment liv i vårt sted og som samtidig tok straffen for våre synder på seg. Da Jesus sto offentlig fram ved Jordanelva, sto døperen Johannes klar med sin pekefinger. Han hadde funnet denne stedfortrederen. Derfor vitnet han mens han pekte: «Se, der er Guds lam som bærer bort verdens synd!» (Joh 1,28)

Jesus selv forklarte dette så enkelt for den tvilende Thomas. Jesus hadde sagt at han skulle gå bort å gjøre i stand rom for sine i himmelen. Når han så var ferdig med det, skulle han komme igjen for å hente sine til seg. Og dit jeg går vet dere veien, sa Jesus. Da våget Thomas seg frampå med sin tvil: Ja, men, Jesus, «vi vet ikke hvor du går, hvordan kan vi da vite veien?» Jesus svar er så klart det går an: «Jeg er veien og sannheten og livet.» (Joh 14:6)

I Kolosserbrevet sies det også så enkelt og tydelig: «Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilga oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.» (Kol 2:13-14).

Jesus er veien
Her er veien til himmelen. Jesus er veien. «Det var en som var villig å dø i mitt sted, for at jeg skulle leve ved ham». «Ingen kommer til Faderen uten ved meg» - sier Jesus. «Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan.»


-----

Fjerde andakt fra teksten Mark 13,21-27:

 «Om noen da sier til dere: Se, her er Messias! eller: Se der! – så tro det ikke. For falske messiaser og falske profeter skal stå fram. Og de skal gjøre tegn og under for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. Men vær på vakt! Jeg har sagt dere alt på forhånd.
Men i de dager, etter denne trengsel, skal solen bli formørket og månen ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelkreftene skal rokkes. Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyene med stor kraft og herlighet. Da skal han sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire vindretninger, fra jordens ende til himmelens ende.»

Ingen kommentarer: