onsdag 4. september 2019

GRY gutte- og jentelagshus


Gry 2018
I disse dager legges gutte- og jentlagshuset Gry ut for salg. En epoke i NLMs arbeid blant barn er dermed over. Men arbeidet blant barn og unge fortsetter med fornyet styrke.

Guttelag på Tungland
Det første barnearbeidet i NLM regi på Jørpeland var et guttelag stiftet av Tomas Fjelde og Lars Tungland på Tungland. Dette guttelaget holdt til i kjelleren hos Lars Tungland og ble stiftet på midten av 1930-tallet. Ådne Berge fra NLM var med og hjalp til med oppstarten. Laget fikk navnet «Framtid». Hvor lengre dette laget ble drevet, er ikke klart.

Neste gang barne- og ungdomsarbeidet nevnes, er i styret for Jørpeland Misjonslag NLM sin protokoll for 1946. Da nevnes at yngreslaget ikke var i drift fordi lederne for laget var bortreist. Lederne var Marton Fjelde og Leif Sandvik. Det betyr at det må ha vært et yngreslag i drift ei tid. I 1947 meldes det om at yngreslaget fremdeles ligger nede.

På styremøtet 18. november 1949 ble det notert at Tore Fjelde ville start guttelag. Tre måneder senere ble det meldt på styremøte den 28. februar 1950, at det nå var startet guttelag på Tungland. Dette laget var litt på og av de neste tre årene. Det var problem med lokaliteter. Laget ble forsøkt flyttet til Langeland kapell, men der ble det konflikt med pedellen.

En tidlig utgave av Gry-huset


Gry – eget hus for gutte- og jentelag
1. mars 1953 ble det vedtatt i styret at det skulle startes opp igjen med guttelagsarbeid. Ragnar Mugaas fikk ansvaret. Formannen i styret, Tore Fjelde, reiste spørsmål om ikke NLM burde bygge et hus som var beregnet på yngresarbeidet. Dette forslaget fikk medhold i styret og Tore Fjelde og Einar Kvalvåg ble bedt om å arbeide videre med denne saken. På dette styremøtet var også Oskar Sandvik, Johannes Tungland, Einar Kvalvåg, Lars Tungland og Ragnar Mugaas med for å drøfte denne viktige saken.

Tore Fjelde og Einar Kvalvåg tenkte på Arnt Jøssang sin gard på toppen av Askvikbakken, som aktuelt område for det nye gutte- og jentelagshuset. De gruet nok for å spørre Arnt Jøssang, og konfererte med forkynneren Olav Hovda hvordan de skulle gå fram. Hovda var på en møteserie på Jørpeland på den tiden. Han sa at «den som tror, haster ikke. Kanskje kommer Arnt Jøssang på basaren i kveld, så kan dere spørre han da.» Og nettopp det skjedde. Arnt var den første som kom på basaren og Einar Kvalvåg snakket med han. Arnt var villig til å selge, og et møte for å avtale pris og beliggenhet ble avtalt. Einar og Tore tenkte å foreslå ei tomt nede ved Tunglandselva, men Arnt mente de burde bygge huset ved riksveien. Og slik ble det. Tomtens grenser ble avtalt og prisen ble kr.3577,-.

Tore Fjelde var formann i misjonslaget da det ble vedtatt å bygge Gry.


På neste styremøte, 12. april 1954, ble det valgt et styre for arbeidet blant barna. Einar Kvalvåg, Leif Sandvik, Ragnar Mugaas, Olav Hersdal, Oskar Sandvik og Johannes Tungland ble valgt. Det ble også notert på dette styremøtet at de hadde fått løfte om tomt av Arnt Jøssang. Tore Fjelde, Ragnar Mugaas, Einar Kvalvåg og Arne Fløysvik ble valgt til å arbeide videre med saken.

Det gikk greit å få byggetillatelse og arbeidet ble satt i gang. Det ble lånt kr.6000,- og dette lånet var nedbetalt i 1974. Det meste av arbeidet med huset ble gjort på dugnad, og den 24. november 1956 kunne misjonslaget innby til åpningsfest av det nye gutt- og jentelagshuset «Gry». I januar 1957 ble det så startet et lag for gutter og ett for jenter. 60 gutter og 25 jenter møtte fram første semester. Det var 15 ledere i guttelaget og tre i jentelaget.

Fra Strandbuen 1992


Utbygging på 1990-tallet
Gutte- og jentelagene drev jevnt og trutt i tiårene som fulgte. I tillegg ble det startet ulike andre aktiviteter på huset. I perioden 1982-83 var det ungdomsmøter på Gry annen hver fredag. Våren 1989 ble det dannet ei ny ungdomsgruppe med Tor-Gisle Ravnås, Jon-Kåre Årvik, Odd Jøssang og Bernt Magne Erland som ledere. Åge Gjørøy overtok for Erland etter kort tid, fordi Erland måtte i militære. Denne gruppa hadde samlinger på bedehuset annen hver lørdag.
Lefsebaking til misjonen. F.v. Eli Sandvik, Johanna Botnehagen,
Else Førland, Tordis Langeland, Maggi Solgård og Marit Bråtveit.

Gry misjonsforening startet den 4. mai 1985 med en årlig basar på Gry. 5 desember samme år startet en flokk pensjonister opp et årlig julesalg på Gry, med Kjell Magnor Kvalvåg som fast andaktsholder. I april 1994 ble Gry-treffen startet opp for barn i 5.-8. klasse. Ellers har foreninger hatt sine samlinger på huset, det har vært arrangert mange misjonsmøter, nyttårssamlinger med mye mer.

Etter hvert ble bruken av Gry-huset noe mindre. Våren 2019 bestemte gutte- og jentelagene seg for å flytte sine samlinger til stiftelsen Kraftverket. Kraftverket er lokalene i nordre enden av bedehuset, som tidligere har vært møbelbutikk. Lederne i lagene hadde konkludert med at Kraftverket er mer tjenlige som lokaler for barnelagene, og det er også et mål å knytte barnearbeidet til bedehuset. 29. august 2019 var det restart for lagene og hele 65 barn møtte opp til første samlingen på Kraftverket.

Fra Strandbuen 1993Gry i 62 år
Etter at barnelagene bestemte seg for å flytte til bedehuset, drøftet styret for Jørpeland misjonsforsamling hva som burde gjøres med Gry-huset. Styret konkluderte med at det var rett forvaltning av misjonens midler at huset blir solgt, og har fått støtte til dette både fra regionstyret og hovedstyret i NLM. En epoke er over, men kallet som drev dem som startet arbeidet på Gry, lever videre, selv om lokalene endres.


Gutte- og jentelagsarbeidet fortsette på bedehuset og KraftverketIngen kommentarer: