fredag 22. februar 2013

Kvitsund - en vond sak


Kvitsund gymnas.
Bildet hentet fra dagen.no
 
Kvitsund gymnas i Telemark har opplevd en vanskelig periode etter nyttår. En elev klaget på kristendomsundervisningen ved skolen og AUF leder Askild Pedersen fulgte opp med trusler om å trekke den økonomiske støtten til skolen.

Dette førte til at skolens ledelse umiddelbart trakk etikkheftet som ble brukt i undervisningen, og som er skrevet av en av skolens kristendomslærere, Eivind Gjerde. Skolen vil heretter bruke et tilsvarende hefte som er i bruk ved Tryggheim vgs. Det siste som er skjedd er at myndighetene nå bebuder tilsynssak mot skolen.

Uakseptabel politisk trussel
Det er helt uakseptabelt og tragisk at ungdomsorganisasjonen til landets største politiske parti, bruker økonomisk trussel for å kneble en skoles rett til å undervise Bibelens lære. Ekstra uforståelig er det at nettopp AUF viser så til de grader intolerante standpunkt. De ble jo selv så alvorlig rammet av terroraksjonen 22. juli 2011, nettopp på grunn av deres politiske ståsted.

I et demokrati må man kunne hevde ulike synspunkt uten at meningsmotstandere med flertallet i ryggen skal true med å bruke sin makt for å kneble mindretallet. Det lover dårlig for trosfriheten og de norske demokratiske tradisjoner når landets ledende ungdomspolitiker, viser slike totalitære trekk.

Vi som nå er i mindretall, var for kun kort tid tilbake i flertall. Frafallet i folket vårt har skjedd skremmende fort. Guds ord som før ble holdt ”høyt i ære”, blir nå tråkket på og ikke tålt av store grupper. Vi ser klare trekk mot ensretting av samfunnet i hedensk retning. Det er på høy tid at vi får en ny regjering, selv om det dessverre ikke er noe garanti for mer religiøs toleranse.

Uheldig ettergivenhet
I denne pressede situasjonen var det ekstra uheldig at Kvitsunds ledelse gav etter uten kamp. Dette har gitt et uheldig signal utad om skolens standpunkt og dermed også om NLMs vilje og evne til å stå fast. Generalsekretær og rektor har i ettertid sagt at NLMs linje ligger fast. Vi vil lære å forkynne som Guds ord, sier de. Dette er prisverdig, men det forsvinner dessverre delvis i det sterke signalet som ble proklamert da etikkheftet ble trukket.

Jeg frykter for at skolens ettergivenhet gir kristendommens og de kristne friskolenes motstandere vann på møllen. Nå blir det lettere å komme med nye beskyldninger og anklager. Det blir ikke lettere å stå fast når vi først har begynt å gi etter. Når vi lar oss true til å endre kurs, vil vi være mer sårbare ved neste korsvei.

Vi har vært påpasselige i NLM med å påpeke læreavvik hos andre. Det er rett etter skriften, sannheten tro i kjærlighet. Men denne saken og Fangekasasaken i sommer, gjør at det er berettiget grunn til å frykte at vi ikke lenger har rygg sterk nok til selv å stå fast ved Guds ords lære når det virkelig røyner på. Det er en stor nød.

Slett personalbehandling
Et annet uheldig aspekt ved Kvitsunds behandling av denne saken, er hvordan skolen åpent dolket en av sine ansatte i ryggen. Når en medarbeider er under ytre angrep, skal en arbeidsgiver verne om den ansatte. Nå foretok skolen i stede en offentlig refs av sin lærer. Spesielt alvorlig var tidligere rektor Sagrusten sitt offentlige angrep, med utlevering av personalopplysninger som slett ikke hører heime i avisene. Slikt går bare ikke an og bør offentlig beklages.

Skolen sier dette er en personalsak. De har likevel gitt bruddstykker av sin versjon, som all erfaring i slike vanskelige saker tilsier, ikke er så svart hvitt som skolen vil ha det til. Og om det er slik at læreren har gjort noe som tilsier en personalmessig oppfølging, så gjør man ikke det når skolen og læreren er under ytre forfølgelse som nå. Da står man skulder ved skulder til saken har roet seg, og så tar man saken opp med den ansatte på kammerset i ettertid.

Hadde læreren begått store læreavvik eller begått straffbare handlinger, ville saken vært annerledes. Men her er det ingen ting i veien med lærerens teologi, i følge rektor og generalssekretær. I følge dem er problemet med heftet kun at det etter deres mening passer bedre på bibelskolenivå enn i videregående skole. Det er en ærlig og pedagogisk sak å diskutere, men personalbehandlingen står ikke i noe samsvar med alvorlighetsgraden i saken.

Jeg har lest både Eivind Gjerdes etikkhefte og det nye heftet skolen nå vil bruke. Ut fra det jeg der leser, kan jeg ikke forstå at det skulle være nødvendig med noe heftebytte. Desto mer uforståelig blir Kvitsundledelsens harde framferd.

Blankpusse profilen
NLM er min åndelige heim og arbeidsgiver. Jeg er glad i misjonsfolket og vårt felles kall ”verden for Kristus”. Jeg er glad i de institusjonene vi har fått til forvaltning. Jeg kan se tilbake på mange gode opplevelser ved Kvitsund. Derfor smerter det ekstra når slikt skjer.

Skal vi som arbeidslag i Guds rike fortsatt få stå under Guds velsignelse, trenger vi å besinne oss på Guds ord. Vi trenger å bøye oss for Guds ords tale, ikke for verdens press. Vi trenger å vekkes opp til sann syndserkjennelse og frigjøring i evangeliet. Guds ord står fast om vi svikter. Må vi få nåde til å være sannheten tro i kjærlighet. Så får vi heller ta omkostningene. Det har Guds folk måttet gjøre opp gjennom alle tider.

Profeten Mika ble presset av verden til å tale som de mange falske profeter (1 Kong 22). Men til slutt fikk han likevel frimodighet til å tale det Gud hadde pålagt han. Det var det motsatte av det som det store flertall av falske profeter sa, men det var sannheten.

Nå er det vi som står i en bekjennelsessituasjon. Må vi ydmyke oss for Herren og be om at Han som er den gode hyrde, må lede oss på sine veier og gi oss frimodighet til å tale som Guds ord.


3 kommentarer:

Knut E. Lauritzen sa...

Ja, dette er i sannhet en vond sak. At det omtalte heftet umiddelbart ble trukket tilbake etter press fra personer, grupper og politiske parti som hater både Gud Far og Herren Jesus, er dessverre ganske betegnende. Men minst like ille er det når en solid kristen lærer og pedagog blir så til de grader dolket i ryggen av skolen og andre i NLM. De(n) som tror at unnfallenhet og lefling med de venstreradikale, gir noen som helst gevinst, oppfører seg verre enn strutsen som stikker hodet i sanden for å skjule seg. I åndskampen er det kun de som står (fast) på Guds Ord som blir stående.
Knut E. Lauritzen.

Israel i Endetiden sa...

Tak for denne post. Har brugt den her: http://israelogendetiden-artikeldepot.blogspot.dk/2013/03/kvitsund-en-vond-sak.html

Håber, det er OK.

Rescue Our Children / Redd Barna Våre sa...

Arbeiderpartiet er på vei inn i en totalitær felle, skrev redaktøren i Norge i Dag i 2008…