onsdag 6. februar 2013

Imamen møtte Jesus

Imamen

Evangeliet går fram i Etiopia, men det er en åndskamp. På et møte i januar fortalte misjonær Jorunn Hamre om en muslimsk imam som ble frelst.

For noen år siden var det krig mellom Etiopia og nabolandet Eritrea. En dag ble en ung muslimsk mann innkalt til krigstjeneste, sammen med mange andre. Vi kan kalle han for Ali. I løpet av krigens gang, ble Ali skadet og havnet på sykehus. En dag besøkte en kristen evangelist sykehuset hvor Ali var pasient. Han forkynte evangeliet for pasientene. Også Ali hørte, men han tok ikke imot budskapet.

Ali ble frisk og fikk reise heim igjen. Han var aktiv i moskeen, og ble etter hvert en av lederne. Oppslutningen om moskeen økte, og den blir til slutt på om lag 700. I tillegg til sin muslimske religionsutøvelse, drev også Ali med mye magi. Mange folk ble bedradd av sin åndelige leder.

Ali hadde familie, både barn og barnebarn. En dag fikk ei datter til Ali et invalid barn. Hun oppsøkte moskeen for å få hjelp i sin nød. Bestefar Ali prøvde å hjelpe både med muslimske bønner og med magi, men ingen ting hjalp. Mor ble fortvilet.

En dag hørte hun at det skulle være møte i kirka i byen. I sin fortvilelse tok hun barnet med seg og løp til kirka. Da hun kom inn, gikk hun rett fram til podiet og ba om forbønn. Hele den kristne menigheten ble med i forbønn for jenta og det viste seg at hun var besatt. De onde ånder begynte å hyle og skrike, men ble tilslutt ved forbønn drevet ut av jenta. Jenta som hadde vært stum, begynte nå å snakke. Hun ble revet ut av satans makt og satt fri. Dette førte til at også mora tok imot Jesus som sin frelser.

Da faren hennes hører dette, planla han å drepe dattera si. Han sa at hun hadde ødelagt familiens navn og rykte. Det medførte at dattera og barnebarnet må flykte til en annen plass i Etiopia og fikk der hjelp av noen kristne. Imamens datter vokste i nåde og kjennskap til Jesus og ble etter hvert evangelist. Faren hennes brøt imidlertid all kontakt med dattera og barnebarnet.
 
Ali gir Jorunn Hamre koranen sin.

Ei stund senere møtte faren en kristen som vitnet for ham. Han siterte bibelverset der Jesus sier at Han er veien, sannheten og livet. Da sperret Ali øynene opp. For den siste tiden hadde han hatt en del drømmer der ting som evangelisten på sykehuset for lenge siden hadde fortalt om, på ny dukket opp. Han hadde drømt om korset og hadde hørt en stemme som sa at Jesus er veien. Alt dette førte til at Ali fikk et frelsende møte med Jesus.

Han oppsøkte kirka og har senere gått til dåpsopplæring. Han har også hatt flere samtaler med Jorunn Hamre, og en dag kom han til henne med koranen sin og sine muslimske smykker og klær. Dette ville han ikke ha lenger, nå når han var blitt frelst.

Ali hadde gjennom sitt virke som imam, lært seg arabisk. Dette språket kan han lese flytende, men han kan ikke lese sitt morsmål. Litt tidligere hadde Jorunn truffet en person som hadde spurt om hun ville ha to bibler på arabisk. Hun hadde ikke bruk for dem, men tok likevel imot. Nå kunne hun gi Ali en av disse biblene på arabisk, og han leser i den med stor iver.

Jorunn reiste tilbake til Etiopia 19. januar. Noe av det første som da skjedde, var at Ali ble døpt. Da var det stor fest! Han har nå skiftet navn til Negasse, som betyr fred. Negasse har et stort ønske etter at han nå er blitt døpt, og det er å få forkynne evangeliet for sitt folk. Han har i årevis forkynt islam og trolldom, nå vil han forkynne evangeliet.


1 kommentar:

Åshild sa...

- Så flott å lese, oppmuntrende!