fredag 1. februar 2013

Vil også du gå bort?


Det hadde vært store skarer med folk rundt Jesus. De var begeistret over de tegn og under han gjorde. Men nå var det bare de tolv apostlene igjen.

Jesus hadde like før dette, mettet 5000 i ørkenen. Men så begynte han å forkynne hvorfor han kom til jord. At han skulle gi sitt liv til soning for menneskenes synder. Da gikk det ikke lenge før skaren forsvant og det var kun noen få igjen.

Til og med mange av disiplene trakk seg tilbake. Jesus var ikke den de hadde trodd han var, eller det ble for tøft å følge ham. Da stiller Jesus dette spørsmålet til sine nærmeste, de 12 disiplene: Vil også dere gå bort?

Dette spørsmålet er så personlig, så ransakende: Vil også dere går bort, vil jeg? Jeg kjenner noen slike triste historier. Det er folk som har bekjent seg som kristne, vært aktivt med og sunget og vitnet om Jesus. Vært trofast med i barne- og ungdomsarbeid. Men nå er de ikke lenger med. Det er en fryktelig smerte!

Paulus kjente også til denne smerten: Demas forlot meg, sier han, fordi han fikk den nåværende verden kjær. Kong Saul begynte så godt, men ble stor i egne øyne og falt fra den levende tro. Kong Salomo ble dradd ut i avgudsdyrkelse av sine mange hedenske koner. Det er et veldig alvor. ”Begynt er ikke endt, det må du vite. Du som har Kristus kjent, bli ved og stride.” synger Brorson.

Men alvoret er om mulig enda større. Selv i flokken på 12 som bekjente at de ikke kunne unnvære Jesus, var det en som levde i bedrageri. ”Jesus svarte dem: Har jeg ikke utvalgt dere tolv? Og én av dere er en djevel. Han talte om Judas, Simon Iskariots sønn. For det var han som skulle forråde ham, enda han var en av de tolv.” Joh 6,70-71. I lignelsen i Matteus 25 skildrer Jesus menigheten som 10 jomfruer, der halvparten tror de er frelst, men har ikke sin sak i orden med Jesus.

Vil også dere gå bort? Hva med deg som leser dette. Er du frelst? Kanskje er du allerede borte, kanskje har du aldri vært hos Jesus? Jeg er i hvert fall glad for at Jesus ville nå deg i dag! Kom til meg, sier han! ”Kom og la oss gjøre opp vår sak, om syndene dine er som purpur, skal de bli hvite som snø”. Jeg håper du for den hellig Guds ansikt gir Jesus ærlig svar.

Jeg har måttet spørre meg selv mange ganger dette spørsmålet, og svaret har en sanger gitt meg: ”Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste.”


Ingen kommentarer: