torsdag 24. mai 2012

FrelsesvisshetFor jeg vet hvem jeg tror på, og jeg er viss på at han er mektig til å bevare den skatt som er betrodd meg, til dagen kommer. 2 Timv1,12b

Midt i prøvelser og motgang gledet Paulus seg over å eie en visshet om at han var frelst, ”jeg vet hvem jeg tror på”.

Mange sliter med å vite om de er frelst eller ikke. En sanger sier det slik: ”Hvorledes kan jeg vite at jeg er født av Gud, at Jesus er min broder og synden slettet ut. Spør ei ditt gamle hjerte, det er bedragelig. Men se og les i Herrens ord, der svares skriftlig.”

Hva sier så Ordet: ”Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn.” 1 Joh 5,12-13

Så enkelt er det. Har du Jesus, er du frelst. Har du ikke Jesus, er du ikke frelst. Det er Jesus som er min frelsesvisshet. Jeg vet at det Jesus gjorde, er Gud fornøyd med. Det holder det Jesus har gjort. Også for en synder som meg.

”Min frelsesgrunn er ikke min tro, min kjærlighet, omvendelse og gudsfrykt, ei livets hellighet. Nei, grunnvollen er Kristus, Guds Sønn urokkelig. Og andre grunner frelser ei, det har jeg skriftlig.”

Derfor sier Jesus hele tiden: ”Til Ordet og til vitnesbyrdet!” Jes 8,20. Se i Ordet. Hør Ordet forkynt. Da blir du liten og hjelpeløs i deg selv, men får en stor Jesus. En stor frelser.

Jesus vil at du skal vite. Han vil ikke du skal gå urolig og streve med deg selv. Derfor sier han så herlig: ”Og nå, så sier Herren, som skapte deg, Jakob, som dannet deg, Israel: Frykt ikke! Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min.” Jes 43,1

1 kommentar:

Tanita-Lovise Settnøy sa...

Tusen takk Ove, dette trengte jeg altså! Virkelig flott det du skriver om frelsesvisshet. Av og til er det vanskelig å si til seg selv: Du er frelst! Og at Jesus har tatt på seg alt, da han hang på korset.. Jeg har tenkt en stund på dette, grublet masse og prøvd å forstå fullt og helt at det er virkelig sant det som ble gjort på korset. At jeg kan være en kristen, med Gud som min Far! :)
Hilsen, Tanita