lørdag 12. mai 2012

Fangekasa og MF

Fangekasa bibelcamping (foto: fangekasa.no)

Torsdag 10. mai hadde brødrene Asbjørn og Jon Kvalbein to interessante innlegg i Dagen. De maner oss til våkenhet mot vrang lære og ydmykhet innfor Guds ord.

MF
Jon Kvalbein viser i en to siders artikkel at MF er en tapt skanse for bibeltro teologi. Da presteskolen ble opprettet i 1908, var det en protest mot datidens liberale teologi som hadde fått sterk innflytelse på det teologiske fakultetet på universitetet. På 1970-tallet skjedde det imidlertid en endring på MF. Da åpnet skolen for kvinnelige prester i strid med Guds ord. Siden er det gått fra skanse til skanse. Nå har skolen en liberal kvinnelig biskop som leder for forstanderskapet ved skolen. Dermed er skolen selv en del av den liberale teologi, som skole ble opprettet for å bekjempe.

Dette viser oss kraften i den åndelige gift, som vrang lære er. Åpner du først opp for fornektelse av Guds ord, kommer du raskt på gli bort fra Ordet. MF er et skremmende eksempel på dette.

Fangekasa
Asbjørn Kvalbein skriver i samme avis et kort innlegg. På slutten av dette, kommenterer han at Fangekasa bibelcamping har invitert den liberale frigjøringsteologen Atle Sommerfeldt som taler. Kvalbein skal ha bibeltimer på bibelcampingen, og han skriver: ”Der kommer jeg ikke til å delta sammen med forkynnere som ikke står på Skriftens grunn. Jeg beklager at arrangementskomiteen har invitert enkelte villedende veiledere, og håper at deltakerne markerer hva de står for, med hva de møter opp på.”

At slikt skjer på en NLM bibelcamping er sterkt beklagelig. Det er illojalt overfor NLM av bibelcampingen å invitere Sommerfeldt. Enda verre er det at det er i strid med Guds ord. Det setter også de andre talerne i en veldig vanskelig situasjon.

Jeg vil takke Kvalbein for klar tale. Det er sjelden kost at en taler på en bibelcamping offentlig går ut og beklager at arrangøren inviterer vranglærere som talere og også oppfordrer til boikott av deler av arrangementer. Men her er det helt på sin plass. Ja, etter min mening, burde Kvalbein og de andre talerne trukket seg fra hele arrangementet. Misjonsfolket bør også vise at de tar avstand fra det Fangekasa gjør,  ved å finne en annen bibelcamping å reise på i år!

Fangekasa og MF
I 1919 var formann i MFs forstanderskap taler på et arrangement sammen med liberale teologer. Dette førte til at formannen ble kastet. Denne striden var også bakgrunn for Calmeyergatemøtet, der et nesten samlet kristen-Norge tok avstand fra samarbeid med liberal teologi. Det som skjer på Fangekasa er derfor ingen bagatell. Det står om forpliktelsen på Guds ord.

Når vi ser hvordan utviklingen ved MF har gått, gir det stor grunn til uro at Sommerfeldt er invitert til Fangekasa. Begynner vi først å gi etter for liberal teologi og liberale teologer, er faren stor for at døren åpnes for en ny teologi, slik der er skjedd på MF.

I Utsyn 11.05.2012 skriver generalsekretær i NLM Øyvind Åsland en leder der han kommenterer denne saken. Her skriver han at Sommerfeldts syn på bl.a. homofilt samliv er ”et tydelig nei til Bibelens veiledning”. ”..det handler om bibelsyn og synet på det sjette bud”. Han sier også et klart ”nei til å samarbeide med prester, predikanter og biskoper som har et annet syn i spørsmålet om homofilt samliv.”

Dette er klar tale som det er uforståelig at ikke Fangekasa tar konsekvensen av. Den konkrete saken vil ikke Åsland si noe om ”her”, på lederplass, men jeg oppfatter det han sier som et signal om at hovedstyret ikke er ferdig med denne saken. Og det er den alt for viktig til. Vi kan ikke leve med at en liberal teolog får benytte NLMs talerstol.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Vi må vokte oss vel for å være for raske på avtrekkeren. Bibeltroskap! Hva er det? Å mene, eller å gjøre. Her virker det for meg som homofilisaken er det viktigste spørsmålet på jord. Selve testen på om man er bibeltro blir hva man mener om dette. Jeg tør i alle fall ikke å betegne meg som tro mot bibelen, selv om jeg ønsker å være det. Sambandet har folk som sitter i studio med Jan Hanevold. Ingen ser ut til å bry seg om det. Hvis jeg skulle måtte velge mellom pest og kolera. Så ville jeg valgt å lytte til biskopen fremfor mye av det Hanevold prediker. Fangekasa har beklaget. Gjør som Jesus. Tilgi.

Anonym sa...

A Kvalbein bør absolutt trekke sin planlagte deltagelse på Fangekasa. Det skal bli interesant å følge med på om invitasjonen til Sommerfeldt blir trukket tilbake. Jeg registrerer at invitasjonen beklages fra øverste hold. Men det holder ikke med beklagelser.NLM har pr i dag en stående invitasjon til en vranglærer som med sin lære fører til at mennesker går fortapt. Og samme forferdelige gjerning bidrar i dette tilfelle NLM til. Medskyldig med ham i hans onde gjerning sier skriften.

Anonym sa...

Det jeg prøvde å formidle er at vi ikke må være så raske med å dømme og være ute etter å ta hverandre. Jeg ser at denne bloggen refererer til Augustin, å det var en en mann som sa mye bra. Men også han kom med "vranglære" med sitt jødehat. Og mye av det Luther sa kan også med rette kalles vranglære. Og jeg er sikker på at mye av det jeg sier og det Sandvik sier fort vekk kan være vranglære. Å da kan vi fort vekk komme i skade for å dømme oss selv når vi dømmer andre.

Anonym sa...

Ja, dette er skuffende av NLM-ledelsen. En beklagelse er ikke nok! Åpner de døren til Sommerfeldt, vil det bli vanskelig å sette grenser for vranglærere i tiden fremover. De handlingene en gjør nå, vil få konsekvenser for framtiden! Svært skuffende av NLM, og personlig synes jeg det blir vanskelig å være med i en organisasjon som godtar dette. Er det bare rett av oss vanlige medlemmer å sitte og godta slik?

Anonym sa...

Guds ord advarer mot å dömme hverandre, og giftet som heter kritikk er ikke altid det beste middel til å nå fram med sitt eget budskap.Det er skremmende å se all kritikk som fortsatt finnes i NLM. Alle andre enn vi har feil, den attityden er farlig

Anonym sa...

NLM er dessverre en tapt skanse i kampen mot liberalteologien og frafallet. Organisasjonen er selv med på å generere dette. I alle fall om vi skal ta generalsekretæren`s uttalelser på alvor. Og det må vi gjøre.Han sier: "Det var helt greit å invitere Sommerfeldt som mandagsgjest i egenskap av generalsekretær i Kirkens Nødhjelp"."Når gudstjenesten nå legges til Aremark kirke er dette noe jeg kan leve med". Tenk det, dette er til å leve med. Nei, det er ikke til å leve med. Og det er ikke greit å invitere Sommerfeldt som mandagsgjest i egenskap av generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. En uhyrlig uttalese. Slik taler ikke en sann hyrde. Åsland er med på spre forvirring og aksept for noe som ligger under Guds forbannelse.

Anonym sa...

Beklager at jeg blandet sammen Åsland`s og Gaustad`s uttalelser.
For ordens skyld:
Åsland sier:."Når gudstjenesten nå legges til Aremark kirke er dette noe jeg kan leve med".
Gaustad sier:"Det var helt greit å invitere Sommerfeldt som mandagsgjest i egenskap av generalsekretær i Kirkens Nødhjelp".
Uansett er begge disse herre med på å forvirre og gi aksept for noe som ligger under Guds forbannelse. Dette er meget alvorlig.