fredag 4. mai 2012

Nåde for alle som trorEn av historiens verste tyranner, Mao Zedong. 

Enkelte har stilt spørsmålet om det er mulighet for å finne noen av verdenshistoriens største forbrytere i himmelen. Svaret på det er ja.

Menneskets historie etter syndefallet inneholder mange ufattelige tragedier. Enkeltpersoner har i kraft av sin lederstilling, ansvar for millioner av drap.

En av historiens verste despoter var kommunisten Mao Zedong i Kina. Enkelte anslår at han har så mange som 70 millioner liv på samvittigheten. En annen kommunist, Josef Stalin i Sovjetunionen, har sannsynligvis mer enn 20 millioner liv på sin samvittighet. Nazisten Adolf Hitler startet den 2. verdenskrig, med mer enn 50 millioner ofre. Ca 8 millioner omkom i tyske konsentrasjonsleire, 6 millioner av dem var jøder.

Guds ord sier at Jesu blod renser fra all synd. Er det mulig at disse grusomme tyrannene kunne bli frelst til slutt? Ingenting tyder på at noen av disse tre omvendte seg og ble frelst. Gud alene vet.

Kong Manasse
Men Bibelen forteller om en grusom tyrann på gammeltestamentlig tid som på sine gamle dager ble omvendt. Han heter Manasse. Manasse var konge i Judariket. Hans far het Hisikia, og var en av de mest Gudfryktige kongene i Juda. Han utryddet avgudsdyrkelsen og ordnet en sann gudsdyrkelse.

Manasse vokste altså opp i en kristen heim, men mistet faren allerede som 12-åring. Da overtok han tronen og regjerte i 55 år(696-642). Han ble en av de verste despoter som noen gang regjerte i Israel. Han gjeninnførte avgudsdyrkelse, tillot spådom og trolldom, ofret sin egen sønn til en avgud og reiste et avgudsalter midt i det helligste av templet.

Han slo også i hjel mange av Herrens profeter. Tradisjonen sier at det var Manasse som tok livet av profeten Jesaja. Under forfølgelse hadde Jesaja gjemt seg i et hult tre. Han ble oppdaget, og Manasse sørget for å sage gjennom treet som Jesaja sto i, og på den måten tok livet av ham (Heb 11,37)

I 2 Kongebok gis en kort oppsummering av Manasses grusomheter: ”Manasse utøste så mye uskyldig blod at han fylte Jerusalem med det fra ende til annen, og dertil forførte han Juda til å synde og gjøre alt det som var ondt i Herrens øyne.” (2 Kong 21,16)

Omvendelse
I 2 Krønikerbok leser vi hvordan det gikk med Manasse på slutten av hans liv: ”Men da han var kommet i nød, bønnfalt han Herren sin Gud og ydmyket seg dypt for sine fedres Guds åsyn. Og da han bad til Herren, bønnhørte han ham. Herren hørte hans ydmyke begjæring og førte ham tilbake til Jerusalem, så han fikk sitt rike igjen. Da sannet Manasse at Herren er Gud.” (2 Krøn 33,12-13)

Jesu verk på korset var et fullkomment frelsesverk. Hans blod renser for all synd. Ikke ei synd var utelatt. Også syndene til tyrannen Manasse var med på Golgata. Alt tyder på, ut fra Skriften, at Manasse ble frelst.

Så sier Guds ord at ”alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.” (Rom 3,23-24) På det menneskelige plan er det heldigvis stor forskjell på oss mennesker og hvordan vi lever ut synden. Men innfor den hellige Gud er vi alle skyldig til fortapelse. Derfor er det nåde for hver synder som blir frelst, enten det er en som ytresett lever nesten perfekt, eller det er en tyrann som Manasse.

Ingen kommentarer: