fredag 9. august 2019

Er du frelst?Jesus har åpnet veien til himmelen, gjennom sin død på korset. Han lengter atter at alle mennesker skal bli frelst. Har du tatt imot denne frelse?

Jeg leste nylig et vitnesbyrd fra en av de gamle misjonsvennene på Jørpeland. Han var som 21-åring sterkt kalt av Gud i en vekkelse som gikk over Jørpeland i 1905. Han sto imot kallet, helt til møtene var avsluttet. Men kallet forsvant ikke. Han sa at «jeg kjente flammene fra helvete i føttene mine» Til slutt ble kallet for sterkt og han overgav seg til Gud. Det var nok mange som hadde det slik på den tiden. Frykten for å gå fortapt var med og vekket dem.

En mann som når dette skrives, er mange og åtti år, sa litt av det samme. Han ble frelst da han var godt voksen. Hele tiden som ikke-kristen, kjente han på en uro: Hvis Jesus kommer igjen i dag, går jeg fortapt!

Ingen blir skremt inn i himmelen. Det er kun veien om Jesus som fører syndere heim. Noe av denne helvetesangsten kunne nok være usunn. Likevel er jeg redd for at vi i dag er så langt inn i den åndelig søvn, at likegyldigheten holder på å få overhånd. Vi bryr oss lite om de rundt oss som ikke er frelst og enda mindre om de som aldri har hørt om Jesus.

Misjonær Tønnes Frøyland fra Sokndal ble skutt i Kina i 1914, etter kun 4-5 år som misjonær. Da hadde allerede tre andre unge Kina-misjonærer fra Soknedal dødt av tropiske sykdommer. Likevel, på minnesamværet i Sokndal etter Tønnes Frøyland, svarte Fredrik Knutsen ja til å reise til Kina, som ungdom nummer seks fra bygda. Skulle kineserne bli frelst, måtte noen reise dit for å forkynne evangeliet for dem – om det så skulle koste han livet.I dag spør Jesus deg – og meg: Er du frelst? Er du omvendt? Er du våken, eller har du falt i dyp åndelig søvn? I Johannes åpenbaring leser vi: «Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen etter som hans gjerning er…Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann for intet!» (Åp 22:12+17)

Er du som leser dette frelst? Hvis ikke må du ikke utsette det lenger med å ta imot Jesus som din frelser. Kom til Jesus nå i dag. «Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.» (Jes 1:18)-----

Femte og siste andakt fra teksten Mark 13,21-27:

 «Om noen da sier til dere: Se, her er Messias! eller: Se der! – så tro det ikke. For falske messiaser og falske profeter skal stå fram. Og de skal gjøre tegn og under for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. Men vær på vakt! Jeg har sagt dere alt på forhånd.
Men i de dager, etter denne trengsel, skal solen bli formørket og månen ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelkreftene skal rokkes. Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyene med stor kraft og herlighet. Da skal han sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire vindretninger, fra jordens ende til himmelens ende.»

1 kommentar:

Glefsvik sa...

NÅR TID KAN MAN BLI FRELST?
Jeg har hørt at mange, mange går rundt og forteller de som vil høre at de allerede ER frelst. Hvordan kan de si det? Det er jo ikke i tråd med vår kirkes bekjennelse - Den apostoliske bekjennelse?
I den apostoliske bekjennelse heter det at "Jesus sitter ved sin faders høyre hånd" i himmelen, "og skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde." Det står ikke at det skal avgjøres NÅ om vi kommer hit eller dit når vi dør. Eller har ikke troende fått med deg det? Og hva er det presten sier under jordpåkastelsen på graven? Jo, presten sier: "Av jord er du kommet, til jord skal du bli, og av jorden skal du igjen oppstå." Ikke sant? De døde ligger på kirkegården, og det er først når Jesus kommer igjen at han skal vekke opp levende og døde. Og da, etter min forståelse skal det avgjøres om vi blir frelst.