onsdag 12. desember 2018

Mange møter – lite vekkelse


F:v. Josef Tungland, Tore Tungland og Alf Sandvik

Tiåret 1961-1970 var preget av omfattende møtevirksomhet for NLM. I årsmeldingen meldes ofte at misjonsfolket lengter etter at folk skal bli frelst.


- NLM Jørpeland 1905-2005. Artikkel 12 -

I denne artikkelen vil vi se litt på noe av hva styret for NLM sin protokoll, forteller om møtevirksomheten.

Avskjed- og velkomstfester

Det er en lang og god tradisjon at det blir arrangert fest for misjonærene når de reiser ut, og når de kommer heim. Det var mange slik fester i denne perioden. Sommeren 1961 var Lars Jøssang og familien klar for ny utreise til Japan. Misjonsfolket stilt opp og laget til avskjedsfest midt på sommeren, nærmere bestemt 8. juli.

Tre år senere kom Lars sin bror, Jon Jøssang heim fra Tanzania. Da ble det selvsagt ny fest på bedehuset. Sommeren 1965 kom Lars og familien heim igjen, og da ble det fest i midten av august. Alf Sandvik kom også heim sommeren 1965, men siden han bodde på Voss, fikk de ikke til noen velkomstfest for han og familien. 31. juli 1966 var det imidlertid avskjedsfest for Alf og familien. Da var de klar for en ny periode på Taiwan.

Å arrangere misjonsfest på selveste nyttårsaften, hører vel til sjeldenheten. Det skjedde imidlertid på Jørpeland bedehus 31. desember 1966. Da var Jon Jøssang klar for en ny tur til Afrika og familien var på besøk hos slekta på Jørpeland. Broder Lars fikk sin avskjedsfest i januar 1967.

Jorunn Nordbø ble den første kvinnelige misjonær for NLM fra Jørpeland

I 1968 var en ny misjonær fra Jørpeland klar for utreise. Det var Jorunn Nordbø, datter til Rannveig og Rasmus Nordbø. Mer om henne i en senere artikkel. 24. august var det avskjedsfest for henne på bedehuset. Lars Jøssang hadde flere kortere perioder i Japan i dette tidsrommet. I august 1969 arrangerte misjonslaget velkomstfest for han. I oktober 1970 ble det også arrangert velkomstfest for Magnus Tausjø fra Tau.

Stor møtevirksomhet

Det var stor møtevirksomhet på Langeland kapell på 1960-tallet. Det var 6-7 organisasjonen som hadde sine møter, så det var ikke lange opphold mellom møtene i perioden mellom 1. september og påske. Det var derimot heller rolig på sommerhalvåret. For å få et glimt av hvilke møter som ble arrangert av NLM, skal vi se litt på virksomheten i 1965 og 1970:

Odd Dubland var ofte på Jørpeland på 1960-tallet

1965: Møteserier: 6.-24.1 ved Odd Dubland og Oskar Stakkeland. Her meldes at noen ble frelst. 20.-21.2 ved Trygve Veggeland. 3.-8.3 ved Klomstein og Årsland. September ved Alfred Lien og Keld Hoelgaard. 12.-18.10 ved Lars Halle og 20.-26.10 ved Jørgen Narvestad. Til sammen åtte møteuker.
Enkeltmøter:17.1 Noreamøte ved Åge Nevland og Randulf Saunes. Påsken: Karl Sletthei og Peder Thorsen. 13.5: Masaki fra Japan og Erik Grasmo. 17.5: Thorvald Heggdal og Sven Skretting. 15.8: Lars Jøssang. 3.10: Tore Steinsland. 6.12: Lars Jøssang. 18.12: Kaspar Vatland.

1970: Møteserier: 6.-18.1 ved August Larsen, Kjell Trodahl, Frode Steen og Torbjørg Eie
25.2-8.3 ved Olav Hovda. 2.-6.9 ved Magnus Solberg og Søren Wiik (lørdag). 6.-11.10 ved Odd Dubland og Tore Tungland (11.10). Til sammen seks uker.
Enkeltmøter: Påsken: Odd Dubland og Sverre Østebø. 17.5: Sverre Østebø. 30.5: Sverre Østebø. 14.6: Terje Thorsen. 2.8: Peder Thorsen. 23.8: Lars Jøssang og Thorleif Odden
29.8: Asfav Kelbera og Kristoffer Hetland. 13.10: Erling Ekroll. 18.10: Velkomst for Magnus Tausjø. 19.12: Årsmøtet. Vitnemøte. Peder Thorsen skulle vert med, men ble forhindret.

I tillegg til disse møtene ble det arrangert misjonsmøter, bønnemøter, nattverdmøter og foreningsmøter.

Jørpeland Kristelig Ungdomsforening

Ungdomsforeningen på bedehuset sto ikke tilsluttet noen misjonsorganisasjon. I 1962 søkte de organisasjonene om å få tildelt noen flere dager for å øke møtevirksomheten. Det ble tillyst samrådingsmøtet. To år sener er det protokollført i NLMs protokoll at de ber Ungdomsforeningen ta ansvar for den første møteuka i februar, hvor Jesper Krogedal denne gang var oppsatt som taler.

Kjersti Voll Tungland var med å stifte Jørpeland eldre kvinneforening NLM 
i 1905. Hun var formann i mange år. Her sammen med mannen Rasmus.

Smådrypp

Ellers tar vi med fra protokollen for denne perioden at noen ble frelst i en møteserie i februar 1966 og flere kom med i en forlenget møteserie ved Arne Aano og Torbjørn Lending i januar-mars 1967.

NLMs kretsstyre ønsket å opprette barnehager. De spurte styret på Jørpeland i 1969 om Gry kunne være aktuelt til et slikt formål. Styret var positive og oppnevnte et styre for barnehagen med Tore Fjelde som formann. Dette tiltaket må ha strandet, for det er ikke omtalte sener i protokollen.

I 1969 vedtok styret å oppnevne ei egen ungdomsnemnd. Denne besto av Samuel Norland (form.), Ellen Fjelde, Åse Jøssang, Arne Mansåker og Osvald Korsvik.

27. mai 1961 arrangerte den Yngre kvinneforeningen 25 års jubileumsfest. Samme året døde Kjersti Voll Tungland som hadde vært med å starte den Eldre kvinneforening i 1905 og som hadde vært formann i denne foreningen i veldig mange år.


Kilder
Protokoll Jørpeland misjonslag NLM
Jan Alsvik: Folk i Strand

Ingen kommentarer: