torsdag 20. desember 2018

Barne- og ungdomsarbeidet vokser fram

Gry i 2018
Det skulle gå mange år etter at Kinamisjonen kom til Jørpeland, før det ble startet et eget arbeid for barn og unge. Ikke før på 1930-tallet ble den første barneforeningen stiftet.

- NLM Jørpeland 1905-2005. Artikkel 14 -

Det var ikke noe eget ungdomsarbeid på bedehuset før 2.verdenskrig. De unge og de eldre skulle være sammen, var idealet. Mange av de som kom med i vekkelsene ved Kvinlaug i 1905 og Foldøen i 1911 var ungdommer og Foldøen var de unges store ideal. I denne artikkelen vil vi se litt på det barne- og ungdomsarbeidet som ble drevet i regi av NLM fram til 1975.

Tomas Emil Fjelde var med å starte det første guttelaget for NLM på Jørpeland

Guttelag på Tungland
Det første barnearbeidet i NLM regi var et guttelag stiftet av Tomas Fjelde og Lars Tungland på Tungland. Dette guttelaget holdt til i kjelleren hos Lars Tungland og ble stiftet på midten av 1930-tallet. Ådne Berge fra NLM var med og hjalp til med oppstarten. Laget fikk navnet «Framtid». Hvor lengre dette laget ble drevet, er ikke klart.

Neste gang barne- og ungdomsarbeidet nevnes, er i styret for Misjonslaget sin protokoll for 1946. Da nevnes at yngreslaget ikke er i drift fordi lederne for laget var bortreist. Lederne var Marton Fjelde og Leif Sandvik. Det betyr at det må ha vært et yngreslag i drift ei tid. I 1947 meldes det om at yngreslaget fremdeles ligger nede.

På styremøtet 18. november 1949 er det notert at Tore Fjelde ville start guttelag. Tre måneder senere ble det meldt på styremøte (28. februar 1950) at det nå var startet guttelag på Tungland. Dette laget var litt på og av de neste tre årene. Det var problem med lokaliteter. Laget ble forsøkt flyttet til Langeland kapell, men der ble det konflikt med pedellen.

Gry ble også brukt til arrangement for voksne. (Strandbuen 3.12.1992)

Gry – eget hus for gutte- og jentelag
1. mars 1953 ble det vedtatt i styret at det skulle startes opp igjen med guttelagsarbeid. Ragnar Mugaas fikk ansvaret. Formannen i styret, Tore Fjelde, reiste spørsmål om ikke NLM burde bygge et hus som var beregnet på yngresarbeidet. Dette forslaget fikk medhold i styret og Tore Fjelde og Einar Kvalvåg ble bedt om å arbeide videre med denne saken. På dette styremøtet var også Oskar Sandvik, Johannes Tungland, Einar Kvalvåg, Lars Tungland og Ragnar Mugaas med for å drøfte denne viktige saken.

Gry (foto Dagen 25.05.1963)

Tore Fjelde og Einar Kvalvåg tenkte på Arnt Jøssang sin gard på toppen av Askvikbakken, som aktuell som tomt for det nye gutte- og jentelagshuset. De gruet nok for å spørre Arnt Jøssang, og konfererte med forkynneren Olav Hovda hvordan de skulle gå fram. Hovda var på en møteserie på Jørpeland på den tiden. Han sa at «den som tror, haster ikke. Kanskje kommer Arnt Jøssang på basaren i kveld, så kan dere spørre han da.» Og nettopp det skjedde. Arnt var den første som kom på basaren og Einar Kvalvåg snakket med han. Arnt var villig til å selge, og et møte for å avtale pris og beliggenhet ble avtalt. Tomt ble avtalt og prisen ble kr.3.577,-.

Julesalg på Gry. Strandbuen 01.12.1993

På neste styremøte 12. april 1954 ble det valgt et styre for arbeidet blant barna. Einar Kvalvåg, Leif Sandvik, Ragnar Mugaas, Olav Hersdal, Oskar Sandvik og Johannes Tungland ble valgt. Det ble også notert på dette styremøtet at de hadde fått løfte om tomt av Arnt Jøssang. Tore Fjelde, Ragnar Mugaas, Einar Kvalvåg og Arne Fløysvik ble valgt til å arbeide videre med saken.

Det gikk greit å få byggetillatelse og arbeidet ble satt i gang. Det ble lånt kr.6.000,- og dette var nedbetalt i 1974. Det meste av arbeidet med huset ble gjort på dugnad, og 24.11.1956 kunne misjonslaget innby til åpningsfest av det nye gutt- og jentelagshuset «Gry». I januar 1957 ble det så startet et lag for gutter og ett for jenter. 60 gutter og 25 jenter møtte fram første semester. Det var 15 ledere i guttelaget og tre i jentelaget.

Søndagsskolen på Fiskå 1926. Lærer Gullik Himle

Jørpeland Kristelig Ungdomsforening og søndagsskolen
Ungdomsforeningen på bedehuset sto ikke tilsluttet noen misjonsorganisasjon. Ungdommer fra alle organisasjonene på bedehuset var sammen om denne foreningen. Når den ble stiftet, vet jeg ikke. Første gang vi møter Ungdomsforeningen i NLMs styreprotokoller er i 1962. Da søkte ungdommene misjonsorganisasjonene om å få tildelt noen flere dager på bedehuset, for å øke møtevirksomheten. Det ble tillyst et samrådingsmøte, som jeg ikke har noe referat fra. To år sener er det protokollført i NLMs protokoll at de ber Ungdomsforeningen ta ansvar for den første møteuka i februar, hvor Jesper Krogedal denne gang var oppsatt som taler.

På samme måte som Ungdomsforeningen, var også søndagsskolen uavhengig av organisasjonene på bedehuset. Hvor lenge det har vært søndagsskole på Jørpeland vet jeg ikke, men bildet under er fra 1949, så det må i alle fall ha vært søndagskole siden den tid. Mange av NLMs medlemmer var lærere på søndagsskolen. I følge Jan Alsvik var det sju søndagsskoler i Strand kommune i 1926. Alt tyder på at minst en av disse må ha vært på Jørpeland.

Søndagsskolen Jørpeland 1949. 

Egen ungdomsforening for NLM?
I 1969 vedtok styret å oppnevne ei egen ungdomsnemnd for NLM. Denne besto av Samuel Norland (formann), Ellen Fjelde, Åse Jøssang, Arne Mansåker og Osvald Korsvik. Denne nemnda skulle arbeide for å få barn og unge på leir, prøve å få i gang ungdomsgrupper og rekruttere ledere.

Nye medlemmer kom til i 1972: Lillian Alsvik, Geir Sandvik, Anne Botnehagen, Tormod Nessa, Arne Mansåker og Osvald Korsvik. Det ser ikke ut til at denne nemnda ble noe langvarig prosjekt. Etter 1972 er ungdomsnemnda ikke lenger nevnt.

Osvald Korsvik var med i oppstarten av Ungdomsnemnda
(foto: Lindesnes)

30.03.1971 var det et ledermøte der styret for misjonslaget samlet ungdomsnemnda og lederne i gutte- og jentelaget. I tillegg møtte kretssekretær Tore Tungland og Pet Karlsen. Målet med kvelden var å samtale om barne- og ungdomsarbeidet og veien videre. Osvald Korsvik ble bedt om å stå som formann i Ungdomsnemnda, og den ble innmeldt i kretsen. Det ble opplyst at ca. 30 barn og unge fra Jørpeland var påmeldt til NLMs påskeleirer dette året. Det kan se ut til at gutte- og jentelaget slet tungt i denne perioden. Det ble bestemt på dette møtet å starte opp igjen for fullt til høsten og å be kretsen om støtte og hjelp.

I 1975 melder protokollen at det er dannet (usikkert når) et tenåringslag, kalt «Tenåringsjentene».


Kilder:
Protokoll misjonslaget Jørpeland NLM
Jan Alsvik: Strand bygdebok
Strand historielag
dagen.no
Ingen kommentarer: