fredag 28. desember 2018

Halvor Langeland – ukjent predikant fra Jørpeland


Halvor Langeland

En 12 år gammel gutt fra Uvdal, drømte ei sankthans natt om ei flott jente som skulle bli hans. Han traff henne på Jørpeland 13 år senere. Siden ble han predikant i Rogaland i 34 år for blant andre NMS.

Ikke alle emissærer blir husket i generasjoner. Mange tjener trofast i det stille, og navnet blir glemt noen år etter at tjenesten er avsluttet. En av disse «stille i landet» var Halvor Langeland

Den store drømmen i Uvdal
25. mars 1825 var det gudstjeneste i den flotte stavkirken på Odal i Uvdal, øverst oppe i Numedal, like sør for Geilo. Kommunen heter Nore og Uvdal. Guri Paalsdatter og Halvor Halvorsen Aspedokken var stolte foreldre som denne søndagen bar sin sønn til dåp. Sønnen ble født 24. februar og foreldrene gav ham samme navn som faren, Halvor. Halvor vokste opp på fjellgarden Aspedokken sammen med foreldre og søsken.

Uvdal stavkirke (foto: Riksantikvaren)

Da han var blitt 12 år gammel, var han sammen med ei søster og to andre jenter. På den tid trodde folk i Numedal at den som på forhånd ville se hvem han skulle gifte seg med, skulle ta tre steiner fra forskjellige bekker som rant fra nord mot sør. Disse tre steinene skulle en ta og legge under hodeputa på St Hans aften. Da ville en i drømme få se den en skulle gifte seg med.

(foto: Loftsgard)

Halvor og de tre jentene gjorde som sagnet sa. Ingen av jentene drømte noe, men Halvor drømte om en lys ung jente i fremmed klesdrakt. Da han våknet så han henne klart for seg, og var sikker på han ville kjenne henne igjen, samme hvor han måtte treffe på henne.

Da han ble voksen ungdom, gjorde han som mange andre fra Numedal. Han tok av gårde med ei skreppe med ulike ting han kunne selge. Han gikk fra bygd til bygd både på Østlandet og på Vestlandet. Stadig så han etter drømme-jenta. Etter ei stund kom han til Hardanger, hvor han slo seg ned og fikk seg annet arbeid. Men han var rastløs, og etter kort tid tok han i veg med skreppa si igjen. Til sist kom han til Jørpeland hvor han ønsket å slå seg til. Dette var i 1849 og Halvor var da blitt 24 år gammel. På Jørpeland fikk han kontakt med Ole Thorsen Langeland, og han fikk kjøpe et jordstykke av han der han bygde seg hus og begynte som småbonde. Eiendommen var i 1865 på tre mål åker, tre mål eng og 19 mål innmark. Bruket fikk bruksnummer 4 og han betalte 100 spesidaler.

Langeland ca.1960. Kapellet oppe til høyre.
(foto Widerøe)

Ikke lenge etter at Halvor kom til Jørpeland, skulle en nabo gifte seg, og Halvor ble invitert. Naboen hadde slekt i Hjelmeland og derfra kom det en båt med gjester. Alle disse var helt ukjent for Halvor, men han studerte dem en for en etter hvert som de kom inn. Plutselig reiste han seg opp, for inn gjennom døra kom hun som han hadde drømt om heime i Uvdal. Det var ikke til å ta feil av. Ansiktet, håret, skautet, ja, til og med Rogalandsbunaden kjente han igjen. Halvor nølte ikke. I løpet av bryllupet hadde han både fortalt om drømmen og fridd til jenta. Jenta het Anna Reiersdatter Steinsland og var 14 år eldre enn Halvor. Anna svarte ja og ikke lenge etter var de gift. Bryllupet sto i Strand kirke 16. juni 1852.

Halvor Langeland

Bonde, lærer og emissær
Året etter bryllupet kom deres første og eneste barn, sønnen Halvor, oppkalt etter far og bestefar. Fødselsdagen var 18. april 1853, og han ble døpt i Strand kirke 15.mai samme år. Det lille småbruket på Langeland var for lite til å livnære seg på, så Halvor måtte ta arbeid utenom garden. Han hadde ulike strøjobber, og var blant annet en periode ansvarlig koppevaksinatør. Skolebestyrer og klokker i Strand, Rasmus Høie, var i Strand i ti år, rundt 1860. Her drev han også kurs med privat lærerutdanning, og Halvor meldte seg på et slikt kurs. Han fullførte kurset og fikk lærerjobb på Jørpeland, som han hadde ved sidene av gårdsarbeidet og emissærvirksomheten. Han var også engasjert i ulike styrer og foreninger på Jørpeland. Da avholdslaget ble stiftet 30. mai 1885, ble Halvor Langeland valgt til nestformann i det første styret.

Om Halvor var en kristen da han kom til Langeland, vet jeg ikke. Men han kom til Jørpeland midt i Ole Thorsen Barkved og Ole Haagensen Kallems storhetstid. Kanskje ble han frelst gjennom de lokale Haugevennene? Halvor var i alle fall aktiv i det kristne miljøet og i 1863 ble han kalt til emissær i Det Norske Misjonsselskap. Han var emissær i hele 34 år, 28 år for NMS og seks år som bibelbud i Lutherstiftelsens tjeneste i 1872-1878. Han sluttet som emissær da han var 72 år gammel.

Jørpeland mot Langeland (Widerøe)

Halvor Langeland ble karakterisert som en trofast og gudfryktig forkynner. I minneordet etter han i Aftenbladet står det at han var en «stilferdig fredens mann» og at det ikke fulgte «stort bulder og brak med hans forkynnelse, men man hørte ham gjerne, og alle nært tillit til ham.» (noe språklig revidert) I en annen omtale sies det om Halvor Langeland at han var «en elskelig mann og makeløst utrettelig, skikket både til å lede og vekke.»

I august 1884 var Holvor arrangør av den første kjente basaren på Jørpeland. Inntektene fra basaren skulle bli delt mellom NMS (50%), Indremisjonen (25 %) og Waisenhuset i Stavanger (25 %). Da han var flyttet til Bjørheimsbygd, startet han en mannsforening på 14 medlemmer. Medlemmene arbeidet på omgang rundt om på gardene og de fikk ei daglønn på 30 øre dagen, som i sin helhet gikk til misjonen.

Halvors sønn Halvor jr, med kona Inger og sønnen Hans

Siste år
13. juni 1880 døde kona Anna av alderdomssvakhet. Seks år senere giftet han seg på nytt med Magla Serine Bjørnsdatter Kragedal (f.1837) fra Vikedal. Vielsen skjedde på Sjernarøy 24. juli 1886. Halvor overlot da garden på Langeland til sønnen Halvor, som i 1880 hadde giftet seg med Inger Karine Eriksdatter Kvam. Også Inger Karin og Halvor fikk kun en sønn, som de gav navnet Hans. Halvor jr. var kjent som en dyktig bonde og han bygget ny driftsbygning to ganger fordi de gamle ble for små. Hans var ungkar og bodde store deler av sitt voksne liv på Tau. Etter krigen solgte han ut garden på Langeland til tomter.

Minneord Halvor Langeland (Aftenbladet 11.08.1909)

Gamle Halvor fra Numedal flyttet med sin nye kone til garen Vasbø på Vaula i Bjørheimsbygd. Her ble han og kona boende til 1906, da ny eier overtok Vasbø. Magla Cecilie og Halvor bodde muligens hos sønnen Halvor jr. de siste årene av Halvors liv. Halvor døde i 5. august 1909. Kona Magla Cecilie, som kalte seg for Serina, levde i mange år som enke. Ut fra dødsannonsen ser det ikke ut til at hun de siste årene hadde mye kontakt med Halvors sønn og hans familie. Det er Strand Pleiehjem som står som «pårørende» da hun døde 11.september 1931. Hun ble 94 år gammel.

Dødsannonse for Halvor Langelands andre kone.
Aftenbladet 15.09.1931
Kilder
Jan Alsvik: Folk i Strand
Edvard Sverdrup: Fra Norges kristenliv
Johannes Arneson: Fjordbuar
Emil Birkelid: Liv i vekst
Aftenbladet.no
Digitalarkivet.no
Nb.no
Ingen kommentarer: