søndag 30. desember 2018

Formenn i NLM Jørpelands første 100 år


Rasmus Larsen Tungland er den som har vært formann lengst i
Jørpeland misjonslag NLM. Her med kona Mallin.

Den første tiden i misjonslaget historie var det sjelden skifte av leder. Etter krigen ble det vanlig at flere byttet på, selv om det er noen gjengangere.

- NLM Jørpeland 1905-2005. Artikkel 17 -

Kinamisjonen (NLM) kom til Jørpeland i 1905. Da ble det dannet en kvinneforening. Misjonslaget ble først startet etter en vekkelse ved Svend Foldøen i 1911. Det foreligger ikke noen protokoll før etter krigen, så de første årene er det usikkert hvem som var leder.

Her er en oversikt så langt jeg har funnet ut. Antall år formann totalt i parentes:

1911-1913: Tarald Fjelde (2)
1913-1938: Rasmus Larsen Tungland (25?)
1938-1940: Tomas Emil Fjelde (2)
1940-1946: Martin Tungland (8?)
1946-1948: Tore Fjelde (10)
1948-1950: Martin Tungland
1950-1954: Tore Fjelde
1954-1958: Torkel Jøssang (11)
1958-1959: Ole Voll Tungland (1)
1959-1960: Rasmus Nordbø (2)
1960-1962: Torkel Jøssang
1962-1963: Rasmus Nordbø
1963-1964: Torkel Jøssang
1964-1966: Konrad Eltervåg (2)
1966-1968: Torkel Jøssang
1968-1969: Tore Fjelde
1969-1971: Torkel Jøssang
1971-1973: Osvald Korsvik (2)
1973-1977: Leif Sandvik (4)
1977-1978: Karl Tungland (5)

Tore Fjelde var formann i tilsammen 10 år

1978-1981: Tore Fjelde
1981-1983: Karl Tungland
1983-1985: Odd Jøssang (5)
1985-1986: Vegard Skjørestad (3)
1986-1987: Reidar Bjørkvik (1)
1987-1989: Karl Tungland
1989-1991: Karsten Øvstebø (2)
1991-1993: Magnus Bjørheim (2)
1993-1995: Vegard Skjørestad
1995-1998: Odd Jøssang
1998-2000: Hans Kirkholm (2)
2000-2001: Reidun Noraberg (1)
2001-2003: Audun Jøssang (2)
2003-2004: Arild Berge (1)

Reidar Bjørkvik var formann ett år. Her er han sammen med kona
Beathe (t.v) og Torkel og Johanna Botnehagen

Ingen kommentarer: