mandag 26. desember 2016

Misjonæren fikk hjelp

Adventsmøte i Santa Cruz desember 2006

-Dette er andre julen siden jeg var 14 år at jeg er edru, sier Hugo. Han er en ungdom på vel 20 år og fra ett av Bolivias naboland. Nå i 2006 er han misjonær i Bolivia.

Hugo vokste opp i et ikke kristent hjem. Navnet hans er byttet ut av personlige hensyn. Da han var 14 år, flyttet familien fra plassen hvor de bodde, men faren ble igjen for å arbeide. Det var da Hugo begynte å drikke. Han hadde ulike strøjobber, men aldri penger. Dem drakk han opp.

I denne perioden kalte han seg for ateist. Han hadde et kristent søskenbarn som av og til ba han med på møter, men han svarte alltid nei. Etter en stund ble også et par av søsknene hans frelst.

Da han nærmet seg 20 år hadde han en underlig opplevelse. Mens han arbeidet med å plante trær, ble han sterkt minnet om kirken. Han fikk ikke dette ut av hode sitt. Selv trodde han at han var blitt syk, men tenkte at siden ha nå var blitt syk i hodet, kunne han like godt gå innom kirken. I kriken møtte Gud han og etter hvert bestemte han seg for å bli en kristen.

Bybilde fra Santa Cruz desember 2006


Etter denne opplevelsen, ble han sterkt minnet om misjon, noe som ikke var vanlig i den kristne sammenheng han kom inn i. Han gikk likevel på et misjonærkurs og reiste deretter til Santa Cruz i Bolivia. Dette så han på som en mellomstasjon på vei til Afrika. En pinsemenighet i hjemlandet hadde lovet å støtte han med 100 dollar i måneden, men det var ikke alltid pengene kom.

Da han kom til Santa Cruz, oppsøkte han adressa på kirken som skulle være hans kontaktkirke i Bolivia. Denne kirken lå i samme gate som NLMs samarbeidskirke holdt til på det tidspunktet. Navnene på de to kirkene var også forholdsvis like. Ved en «feiltakelse» havnet Hugo i NLMs samarbeidskirke. Her ble han så betatt av forkynnelsen han hørte og den gode mottakelsen han fikk, at han der og da bestemte seg for å gå fast i denne kirken.

Etter dette ble han fast medarbeider i den nye kirken. I en lang samtale vi hadde på julaften 2006, sa han blant annet: «Jeg har fått mye mer hjelp av kirken, enn den har fått av meg. Før var jeg bare opptatt av hva jeg selv skulle gjøre for Gud. Nå har jeg gjennom forkynnelsen fått hjelp til å hvile i evangeliet og fått sett at alt er bare nåde. Derfor er det å lytte til forkynnelsen av Ordet, noe av det mest kjære for meg.»

Fra adventsmøtet i Santa Cruz desember 2006


Når det gjaldt framtidsutsiktene, var han blitt mer usikker. Han sa han ville fortsette å gå i kirken, så ville han be Gud om å vise vei, enten det ville bli Bolivia, Afrika eller tilbake til sitt hjemland.

Det ble det siste som skjedde, ei tid etter at jeg var kommet tilbake fra turen min til Bolivia. Etter at han kom tilbake til sitt hjemland, mistet misjonærene kontakten med han. Men noen år senere ble litt kontakt gjenopprettet via facebook. Hugo er fremdeles i sitt hjemland, han har stiftet familie, og er med i ei lokal kirke der han bor.


Ingen kommentarer: