søndag 18. desember 2016

Fredrik Knudsen-Aaros – et langt liv som misjonær

Fredrik Knudsen får kongens fortjenestemedalje av 
formannen i NLMs hovedstyre Kristian Haanes

Fredrik Knudsen-Aaros ble født i Sokndal, og fikk en lang periode på misjonsmarka. Han var først i Kina, deretter ble det noen år i Hong Kong.

Sokndal var sterkt preget av haugianismen den første del av 1800-tallet. 24. oktober 1871 fikk bygda en prest som skulle bety mye for den åndelige situasjonen i bygda. Dette til tross for at han kun var vikarprest i 6-7 måneder. Presten het Lars Oftedal.

Vekkelse ved Lars Oftedal
I løpet av de måneden han var i Sokndal, ble det en stor vekkelse i bygda. Oftedal startet med møter i gruvelandsbyen Blåfjell hvor det da var 104 ansatte, og det brøt ut en stor vekkelse. Situasjonen i Blåfjell ble helt forandret, fra oppstart av dagen i «sus og dus» til oppstart med «bønn og sang». Vekkelsen spredde seg også til bygdene i kommunen.

Fredrik Knudsen på talerstolen (foto NLM-arkivet)

På Sogndalstrand bodde Karl Knudsen. Han var 25 år og ble frelst under denne vekkelsen. Flere på Sogndalstrand ivret for å bygge bedehus i bygda, og mor til Karl, Turid Åros, lovet å stille med tomt til bedehuset på Årosberget. Karl var en av dem som var mest ivrig under byggingen og var senere med i bedehusstyret så lenge han levde.

I 1879 giftet Karl seg med ei jente som var fra Farsund, men foreldrene hadde flyttet til Sokndal da hun var liten. Jenta het Severine Udland og var ni år yngre enn Karl. Severine var også vokst opp i en kristen heim, men ble selv frelst i samme vekkelsen som Karl. Severine hadde en farbror som var misjonær i Sør-Afrika. Dette preget henne sterkt, og misjonen var en viktig sak i heimen, hvor Fredrik vokste opp.

Kall til frelse og misjon
Severine og Karl overtok heimegarden til Karl på Åros og de fikk ti barn, hvorav to døde som små. Den yngste i søskenflokken ble kalt Fredrik og ble født 5. mai 1895. Fredrik vokste opp i sin barnetro, men kom bort fra Gud i ungdommen. 17 år gammel gikk han på Dalheim fylkesskole på Helleland. Den vinteren ble faren syk og Fredrik reiste heim for å ta farvel med han. Faren dro han da inn til seg og sa: «Nå, Fredrik, må du gi ditt hjerte til Gud!» Dette ble et kall til Fredrik og han tok imot Jesus som sin frelser.

Ellen og Fredrik Knudsen i Misjonæralbumet 1941

I 1913 var den nyfrelste Fredrik med på det første frie nattverdmøte i Sokndal i heimen til Bernt Frøytlog. Dette møtet ble til stor velsignelse for 18-åringen. Nattverdmøtene ble vekselvis holdt i heimen til Frøytlog og i barndomsheimen til Fredrik.

Etter at Fredrik ble omvendt, fikk han også misjonærkall. Samme kveld som det kom bud fra Kina om at Tønnes Frøyland var blitt skutt, leste han boka «Kinamisjonens ABC». Han ble dypt grepet, og på minnefesten etter Tønnes Frøyland bestemte han seg for å si ja til kallet til å reise til Kina som misjonær. Dette fortalt han til sin søster Amalie. Hun takket Gud og sa at hun nå var blitt bønnhørt. Hun hadde bedt om at Gud måtte kalle Fredrik til misjonær. Mora tok det tyngre, men fikk etter hvert hvile i ordet «Kristi kjærlighet driver meg». Mors uro var lett å forstå, i og med at tre ungdommer fra Sokndal var døde av sykdom i Kina (Sigvald Netland, Johan Albert Skordal og Marie Helland), mens den fjerde, Tønnes Frøyland, nettopp var skutt av røvere.

Ellen og Fredrik Knudsen med Kinesiske venner

Til Kina
Fredrik arbeidet ei stund som kontorist ved Sokndal ullvarefabrikk, før han begynte på Kinamisjonens misjonsskole på Fjellhaug i Oslo. Her var han ferdig i 1920, og reiste da til USA for videre studier. Han ankom Kina i 1921. Jeg har ikke mange detaljer fra misjonsarbeidet hans i Kina før 2.verdenskrig, men han hadde sin tjeneste på misjonsstasjonene i Chenping, Nanyang og Lushan.

Fredrik kom heim til Norge første gang i 1928. På velkomstfesten for ham i Sokndal sa presten at han hadde «speidet» etter kristenfolket, og nå hadde han endelig funnet dem. En av bedehusfolket sa da: «Tenk at presten elsker Guds folk!». Fredrik og presten hadde etter dette møter sammen i en hel måned rundt om i Sokndal, og flere ble frelst.

Fredrik Knudsen t.v sammen med Tormod Vågen t.h. og 
representanter fra Kirkens Nødhjelp og Lutherske verdensforbund

Da Fredrik gikk på fylkesskolen på Helleland, var det også ei jente fra Lima på Ålgård som var elev. Denne jenta het Ellen Lima og var født i 1894. Etter året på Dalheim hadde hun vært lærer i folkeskolen noen år. Deretter tok hun et års bibelskole i England, før hun kom heim og arrangert kurs for kvinner i håndarbeid. Ellen og Fredrik hadde nok holdt kontakten etter at de var ferdige på Dalheim, for i 1932 satte Ellen kurs mot Kina. Hun var da tatt opp som misjonær i Kinamisjonsforbundet, og hun og Fredrik giftet seg i Chenping, ikke lenge etter at Ellen var nådd Kina.

Kina blir stengt for misjon
Da andre verdenskrig brøt ut, var Ellen og Fredrik i Norge på heimeopphold. De reiste ut igjen til Kina i 1946 og ble møtt av et land i opprør. Maos hær kjempet for å overta makten i landet, noe som førte til borgerkrig og røvertokt. Våren 1948 nærmet krigshandlingene seg Kinamisjonen sitt arbeidsfelt. En av misjonærene, Alexis Berg, ble skutt. I begynnelsen av april ble alle Kinamisjonens misjonærer samlet i Laohokow. Det ble bestem at alle misjonærene skulle evakueres til den tryggere byen Hankow, med unntak av fem menn, blant andre Fredrik Knudsen.

Situasjonen for misjonærene ble stadig vanskeligere, og de ble evakuert på nye. Denne gang til områder sør i Kina som var roligere. Men heller ikke her kunne de bli værende, så i løpet av første del av 1949 ble det bestemt at alle måtte evakueres fra Kina. Generalsekretær Tormod Vågen kom ut til Hong Kong, en by som var styrt av England, og det ble besluttet at det skulle tas opp nytt misjonsarbeid i Hong Kong, Taiwan og Japan. Ellen og Fredrik Knudsen ble plassert i Hong Kong og de ankom dit i september 1949.

Fredrik Knudsen deler ut nattverd i Tragediens leir

Til Hong Kong
Belastningen med all uroen og evakueringen fra Kina hadde satt sine spor hos Ellen. Helsa hennes var begynt å skrante, så de ble enige om at hun skulle reise heim til Norge i 1950. Fredrik ble imidlertid igjen i Hong Kong fram til 1956.

Hong Kong ble invadert av flyktninger fra Kina. Mange av disse slo seg ned i flyktningeleirer hvor de bodde i umenneskelige forhold. I en av disse leirene, kalt «Tragediens leir», fikk Fredrik sitt arbeid som evangelist og skolemann. Han fikk startet opp og ledet både barnehage, folkeskole, realskole og gymnas i denne leiren.

Klar til å takke for kongens fortjenestemedalje (NLM-arkivet)

På siste heimeoppholdet hadde Fredrik Knudsen fått 1 dollar av misjonsvennen Andreas Aase i Kvinesdal. Denne hadde han gjemt helt til 1950. Da det ble bestemt oppstart av skole i Tragediens leir, bestemte Fredrik at første bilag i regnskapet fra skolen skulle være dollaren fra Kvinesdal. 8. mars 1950 står det innført som første post i regnskapet: «1 USA dollar i gave.» Dette ble starten på et skoleeventyr i Hong Kong. Da Fredrik Knudsen reiste heim til Norge for godt i 1956 hadde skolen 650 elever med 27 lærere.

Stavanger Aftenblad 3. november 1976

Pensjonist og forkynner
Tilbake i Norge var Ellen og Fredrik pensjonister. Fredrik var svekket på synet, men reiste likevel mye som forkynner og formidlet misjonskallet til kommende generasjoner. Ellen og Fredrik hadde ikke barn. De bodde på Ganddal de siste årene de fikk sammen, Ellen døde høsten 1976. Fredrik fikk mot slutten av livet plass på sykeheimen i heimbygda Sokndal, og her døde han 29. desember 1979, 84 år gammel.

Aftenbladet 2. januar 1980

Les om fire andre pionermisjonærer fra Sokndal:

Gjertine Årrestad

Johan Albert Skordal

Marie Skordal

Tønnes Frøyland

 

Kilder:
Jakob Straume: Kristenliv i Rogaland
Arne Tiltnes: Norsk Luthersk Misjonssamband 50 år Bind II
Emil Birkeli: Liv i vekst. NMS Stavanger Krets 1842-1942
Nils Dybdal-Holte: Blogg: gudsfolket.blogspot.com
Steinar Skaraas m.fl.: Sokndal gard og ætt
Jakob Straume: I hvite klær
Jakob Straume: Martyrmisjonærane
Erik Kjebekk: Han falt på slagmarken
Misjonæralbumet NLM, Gry forlag 1962
Misjonærer 1891-1941 DNLK forlag 1941
Lars Gaute Jøssang: Aks i vind
Olav Uglem: Lånt tid og lånt land
Fredrik Knudsen: Tragediens leir
Berge Furre: Soga om Lars Oftedal
Aftenbladet.no arkiv
wisted.net
Digitalarkivet.no

Ingen kommentarer: