torsdag 22. desember 2016

Den store julehandel


Illustrasjon: betlehem-israel.info

Nok en gang er det juletid. Det er stort å bli minnet om den største julehandel. Om Jesus som kom til jord for å kjøpe oss mennesker fri.

«Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår.» Gal 4:4f

Det finnes ikke noe større julebudskap for et synderhjerte enn å få høre på ny eller for første gang: Jesus kom for å kjøpe meg fri! Alle mennesker er bundet av synden. I menneskets natur har religiøsiteten fritt spillerom for alle mulige loviske sprell. Mennesket er og blir bundet i sin egen natur.

Jeg var i Israel høsten 2013. Det som kanskje gjorde sterkest inntrykk var all religiøs trelldom. Muslimene ropte ut sine bønner fra minaretene. Jødene var ivrige i sine bønner ved tempelmuren og i synagogen. Det var en stor mengde katolske kirker med seremonier, bønner, røkelse, korsing, kyssing av steiner osv.

Jeg ble på denne turen sterkt minnet om verset i Romerbrevet: «Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst.» Rom 10:1. Du kan gjøre så mange religiøse sprell og øvelser du bare vil, det hjelper deg ikke et skritt nærmere himmelen.

Da er vi tilbake til den største julehandel, om Han som kom for å kjøpe deg fri! Det er stort for meg å vite: Jeg er kjøpt fri fra synda og alt religiøst strev og kav: «Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre.» Gal 3:13

Synda er høyst levende: Mismot, vantro, tvil på DHÅs kraft og Ordets virkning, selvhevdelse, menneskefrykt, urene tanker for bare å nevne noe. Når synda blir levende, er det lett å tenke at nå må jeg ta meg sammen! Begynne å streve for å bli bedre.


Da er det herlig frigjørende å få et lys inn i evangeliet. Jeg er kjøpt fri fra alt grums og urenhet i meg selv. «Jesu hans Sønns blod renser oss fra all synd!» 1 Joh 1,7. Mitt strev for å bli bedre kommer for sent. Jesus har stridt lidelsens vei til ende. Han har oppfylt lovens krav, som henger over meg som en forbannelse. Den forbannelsen ble Jesus gjort til. Han møtte den hellige Gud som en forbannet synder. Da behaget det Herren å knuse ham.

Det var for deg og det var for meg at Jesus døde. Derfor er du som tror på ham satt fri! Du er satt inn i barnekåret hos Gud. Du er del av «Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod.» Apg 20:28b Da kan du si med kong David: «Mi sjel lov Herren og glem ikke alle hans velgjerninger.» Salme 103

Årets største og viktigste julehandel er altså Jesus som kjøpte deg fri. Denne gaven kostet Jesus dyrt, men du får den gratis av nåde.  Har du tatt imot denne gave? «For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Joh 3:16

Ingen kommentarer: