tirsdag 27. desember 2016

Misjon og Jesu gjenkomst


Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Mat 24,14

Tegn på Jesu komme
I kapittel 24 hos Matteus nevner Jesus noen tegn som skal skje før han kommer igjen. I den første tiden etter Jesu himmelfart, ventet Jesu disipler hans gjenkomst mens de levde. Jesus sa det også selv mange ganger: Jeg kommer snart! Guds ord sier at Jesus dryger med å komme for han vil at flest mulig skal bli frelst.

Nå har det altså gått 2000 år og vi forstår at det er ikke lenge igjen før Jesus kommer. Kanskje han kommer i vår levealder. Jeg tror det.

Et viktig tegn på Jesu kommer snart finner vi ved å se på Guds eget folk, Israel. På Jesu tid var landet okkupert av Romerne. Og verre skulle det gå. Jesus sa at kort tid etter hans himmelfart skulle Jerusalem falle og tempelet legges i ruiner. Det skjedde som Jesus sa, og jødene ble spredd over hele verden.

Men i Guds ord ser vi at jødene er lovet å få landet sitt igjen. Få trodde det ville skje, før underet skjedde i 1948. Da ble staten Israel opprettet og jødene strømmet til landet i tusenvis, fra hele verden. Guds ord sier også at i de siste tider skal alle folkeslag vende seg mot jødene og Israel. Vi ser det oppfylt for våre øyne. Det er nesten ikke en nyhetssending uten at det blir servert kritikk mot Israel. Nylig skildret en journalist stemningen i Israel: Hele verden er i mot oss. Det er som vi hører ekkoet fra Guds ord.

Kapittelet hos Matteus nevner flere andre tegn på Jesu komme, som krig, rykter om krig, jordskjelv og sult. Dette skal øke i styrke og omtale fram mot Jesu gjenkomst.

Et neste punkt er at lovløsheten skal ta overhånd. Folket bli opplært til å tro at jo mer fri en blir fra Guds bud, til større blir kjærligheten. Så får vi lover som tillater drap på ufødte barn i misforstått kjærlighet til mor. Så får en partnerskapslov, i misforstått kjærlighet til dem med seksuelle følelser rettet mot det annet kjønn. Så fjernes kristendommen fra skolene, i misforstått omsorg for barna. Og vi kan spørre, er kjærligheten blitt større i samfunnet vårt? Nei, når lovløsheten tar overhånd, blir kjærligheten kald. Guds ord har rett: Guds bud er de beste bud for oss mennesker. Lovløsheten øker, Jesus kommer snart!

Evangeliet til alle folkeslag
Videre kunne vi nevnt vranglære og forfølgelse av Guds folk som tegn på at Jesus kommer snart, men vi vil i fortsettelsen stanse litt ekstra ved det som Jesus nevner i vers 14, evangeliet skal til jordens ender før Jesus kommer igjen.

Jesu siste hilsen til sine disipler var misjonsbefalingen. Evangeliet skal forkynnes til alle folkeslag, og når det er gjort, skal enden komme. Det går som en klar tråd gjennom hele Guds ord at hedningene er medarvinger. Jesus kom ikke bare for å frelse jødene. Alle folkeslag har rett på evangeliet. Men hvordan kan de komme til tro om de ikke får høre forkynnelsen av Guds ord?

Det er mange misjonærer som er møtt med det såre spørsmålet: Hvorfor kom dere ikke før? Dere har hatt evangeliet i Norge i 1000 år. Far og mor døde uten Gud og uten håp. Hvorfor ventet dere så lenge med å komme til oss med frelsens budskap.

Misjon er ikke for spesielt interesserte. Misjon er et kall og et ansvar som gjelder alle Guds barn. Jesus sier til deg, som han sa til disiplene sine: Gå ut med evangeliet! Vær med og send misjonærer til de unådde folkeslag.

I Norge er det på mange måte ei avkristningstid, men ser vi på hele verden er vi inne i ei fantastisk rik misjonstid. Flere land som vi før sendte misjonærer til, sender nå selv ut egne utsendinger.

Jeg fikk selv besøke Kenya høsten 1999. I et område som heter Pokot var det så godt som ingen kristne for 40 år siden. Folket var uhyre fattige og alkoholen hadde ødelagt mye i samfunnet. Nå er området totalt forandret. Skoler og landbruksprosjekt har vært med å heve levestandarden, og det nærmer seg nå 20.000 døpte. Mange av disse er nå med og bringer evangeliet videre ut til nabobygder og naboland. Slike under er det mange av, selv om det også er mange eksempel på at misjonærene har virket i årevis og kun noe få er vunnet for himmelen. Dette gjelder ikke minst i muslimske områder.

Mange av de muslimske og kommunistiske landa er hermetisk lukket for evangelisk misjon. Her er radioen et fantastisk redskap. Radiobølgene når inn der landegrensene er stengt. Alle land i verden er nå nådd med evangeliet, men innen landene er det millioner som enda ikke har hørt Jesu navn nevnt. Jesus kommer snart!

Evangeliet for alle
Hvorfor er det så viktig å forkynne evangeliet? Et klart svar på det finner vi i Apostlenes gjerninger 4,12: ”Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.”

Alle veier fører til Rom, blir det sagt. Men til evigheten er det kun to veier. Den ene fører til fortapelsens gru, den andre fører til himmelens herlighet. Jesus er veien til himmelen. Alle som ikke tror på ham vil gå fortapt. Det er Bibelens alvorlige, men klar budskap.

Med Jesu komme til jord som frelser, er freden kommet til jord. Ikke fred mellom mennesker. Freden englene sang om var av et annet slag. ”Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.” (Rom 5,1) Etter syndefallet ble freden mellom Gud og mennesker brutt. Vi mennesker kjenner ikke lenger freds vei. Nei, vi vendte oss hver til sin vei. Bort fra Jesus. Og Gud er hellig. Han er vred mot all synd.

Så var det for å skape fred mellom Gud og deg Jesus kom. Han bar dine og verdens synder til korset. Der ble Han rammet av Guds vrede over synden i stede for deg. Han tok synden og straffen, mens du får Jesu fullkomne liv som ditt.

Men til himmelen er det ingen som tvinges. Du kalles og lokkes. Jesus vil at alle skal bli frelst, men det er kun den som tar imot Han i tro som blir frelst. Dette budskapet må du og jeg høre, dette budskapet må alle folkeslag høre. For det er den eneste vei til himmelen.

Er du rede?
Jesus kommer snart igjen. Alle tegn tyder på det. Når Han kommer skal ”to menn være ute på marken, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. To kvinner skal male sammen på kvernen, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. Våk derfor! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer.” (Mat 4,40-42)

Er du klar til å møte Jesus om han kommer i dag? Hvis ikke kan du komme til han nå. Be han komme inn i ditt hjerte, og takk han for at det var for deg han kom!

2 kommentarer:

David sa...

Det er så viktig for oss å være forberedt, slik som du sier, men ennå viktigere å være forberedt på den ordentlige måten. Tegnene som Jesus formidlet til disiplene at skulle skje før Hans komme, har - de aller fleste av dem - allerede gått i oppfyllelse (jordskjelvet i Lisboa i 1755, Nord-Amerikas mørke dag i 1780, stjerneregnet i 1833, osv.)

Tror også det er vesentlig å vite hvordan Jesus vil komme neste gang Han kommer - for Han advarer også mot mange falske messiaser og profeter som "skal gjøre store tegn og undere". Jesus skal komme som en tyv, men dette er ikke alt; og resten er jo helt vesentlig! For hvilken som helst 'messias' kan komme plutselig og uventet og gjøre overveldende mirakler - men Jesus har gitt oss et bombesikkert tegn som intet annet menneske og ikke djevelen selv kan etterlikne. Peter sier:

"Men Herrens dag skal komme som en tyv. DA skal himmelen forgå med et _rungende drønn_, elementene skal komme i brann og bli fortært, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden, skal komme fram i lyset.
Når alt skal gå i oppløsning på denne måten, hvor hellig og gudfryktig bør dere ikke da leve mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. DA [Paulus vektlegger det to ganger] skal himlene bli fortært av ild, og elementene skal brenne og smelte. Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor." (2 Peter 3,10-13)

Og Jesus sier selv:
"For slik som _lynet_ går ut fra øst og lyser like til vest, _slik_ skal Menneskesønnens komme være. [...] Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på _himmelen_, da skal alle folk på jorden bryte ut i klagerop, og de skal _se_ Menneskesønnen komme på _himmelens skyer_ med stor makt og herlighet. Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene enden av himmelen til den andre." (Matt 24,27.30-31)

"For når befalingen lyder, når erkeengelen _roper_ og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. [Ifølge grunnteksten: 'For Herren selv skal stige ned fra himmelen med et rop, med stemmen til erkeengelen og med Guds basun; og de døde i Kristus skal stå opp først.'] Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort ['opp', ifølge grunnteksten] sammen med dem i skyene for å møte Herren _i luften_. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid." (1 Tess 4,16-17)

Disse tekstene tyder på at det ikke er snakk om noen hemmelig bortrykkelse av de hellige, men en universal og spektakulær gjenkomst som vil ses, høres og føles av alle. Det er ikke desto mindre viktig å være forberedt hele tiden; Jesus sier selv at Han skal komme plutselig og uventet. Men ifølge Bibelen vil det overhodet ikke være noen hemmelig eller stille hendelse.
Guds velsignelse til deg!

Ove Sandvik sa...

Takk for viktige tanker...