onsdag 30. juni 2021

Jesus vil at alle skal bli frelst

Profeten Natan i møte med kong David

Jesus oppsøkte en gang tolleren Levi. Tollerne på den tid var landsforrædere og tyver. Jesus elsker syndere av alle sorter, derfor kalte han Levi til omvendelse og tro.

Dette er herlig en sannhet om Jesus. Han kom til jord for å kalle syndere til omvendelse! Også en stor synder som meg. Det ser vi mange eksempler på i Bibelen.

Jesus kaller tolleren Levi (Matteus)

Adam og Eva

Vi møter denne oppsøkende kjærlighet allerede i paradis. Eva og Adam hadde vært syndfri, men syndet mot det eneste budet de hadde fått av Gud. De gikk på nøst, og spiste av det eneste treet de ikke fikk lov å spise av. Dermed ble livet deres radikalt snudd opp ned. De begynte å frykte Gud og sprang og gjemte seg for ham. De kunne ikke lenger være i nærheten av Den Hellige Gud som ikke tåler synd.

Men det som skjedde, skar Gud i hans hjerte. Gud oppsøkte dem i paradis og måtte forkynne dommen. Men det var noe som lå han mye mer på hjerte å få forkynt: Det skal komme en fra kvinnens ætt å gjenreise det som nå var ødelagt.

Kong David

Vi ser det også i historien om kong David. Kongen etter Guds hjerte. Den store kongen i Israels historie. Men også David vaste seg bort. Han drev hor med Batseba og fikk Uria drept. Han visste det var synd, men istedenfor å bekjenne, skjulte han synda for Gud. Men Gud gav han ikke opp. Hans hjerte brant etter å få tilgi. Derfor sendte han profeten Natan til kong David. Natans forkynnelse avslørte kongens synd og underet skjedde: David bøyde seg for Gud og fikk nåde.

Han skriver i Salme 32: «Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren! – Og du tok bort min syndeskyld.»  Og derfor jubler han i samme salme: «Salig er den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skjult. Salig er det mennesket som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd.»

Jesus blir salvet av kvinnen i Simons hus

Kvinnen i Simon sitt hus

En fantastisk hendelse til, som viser Jesu kjærlighet til syndere. Fariseeren Simon hadde invitert Jesus til et bedre måltid. Midt under måltid kommer ei av byens prostituerte inn. Hun væter Jesu føtter med sine tårer og tørker dem med sitt hår. Fariseeren ble opprørt, men Jesus ser til kvinnens hjerte: «Hennes mange synder er forlatt, derfor elsker hun meget.» Syndene hennes hadde Jesus tilgitt, og takk og lovsang steg fra hennes hjerte.

Hans Adolph Brorson skildrer hennes lovsang slik: «Jesus, Jesu, han alene, Han er den som kan og vil. Hva så andre enn må mene, Ham jeg trenger meg hen til. Det er ham, min sjel du må, Ene, ene lite på! Ham jeg også fast vil hold Inntil hendene er kolde!» Ja, slik synger synderen, som har møtt synderes venn!

Synda måtte sones

I 1 Joh 4:9-10 får vi høre hvorfor Jesus kan tilgi synd: «Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder

Guds hellige kjærlighet til oss mennesker, kan ikke bare se gjennom fingrene med synden. Nei, han sa til Adam og Eva at den som synder skal dø. Synden er et totalt opprør mot det hellige og den hellige. Vår situasjon slik vi er i oss selv, er at vi er slaver under synda. Skal Guds kjærlighet kunne nå synderhjertet, må synda sones. I motsetning til de falske hyrder, som stikker av når rovdyrene kommer, gav den gode hyrde sitt liv for sauene. Guds enbårne Sønn, Jesus, som er hellig Gud, som hater synden like intenst som Gud Fader, han var villig til å bli gjort til synd for deg. Han var villig til å rammes av Guds vred over synda, for at du som skyldig var skulle få gå fri.

Dette frelsesverket fullførte Jesus da han ropte ut på korset: Det er fullbrakt. Derfor kan vi forkynne dette herlige budskapet, som profeten Jeremia fikk fra Gud: «I de dager og på den tid, sier Herren, skal de lete etter Israels misgjerning, men den skal ikke være til, og etter Judas synder, men de skal ikke finnes, for jeg vil tilgi dem som jeg lar bli tilbake.» (Jer 50:20)

 
Ingen kommentarer: