lørdag 26. januar 2013

Åndelig sovemedisin


Jeg blant dem som ikke har problem nattesøvnen, snarer tvert imot. Men jeg kjenner noen som nest hver natt har problemer med å få sove. De må gå på sovemedisin. Det er visst et rikt utvalg av den slags hjelpemiddel på apotekene.

Åndelig talt finnes det også mye sovemedisin på markede. Men den har motsatt effekt av apotekenes. Apotekenes medisin er til hjelp for pasienten, den åndelige sovemedisin er til alvorlig skade. Jeg vil kort og i stikkordsform nevne noen av djevelens sovemedisiner. Utvalget er dessverre mye større.

Vrang lære og bibelkritikk
Får djevelen oss bort fra Ordet, får han oss snart dit han vil, er det en som har sagt. Noen forkynner ikke direkte vrangt, men evangeliet blir fortiet. Det tales om oljeboring i nord, om samenes retter til land og vann og om urettferdighet landene imellom. Men det viktigste av alt, blir sjeldent forkynt: At folk må omvende seg og bli frelst. Guds Ord får ikke sette dagsorden. Da må det gå galt.

Bibelkritikken er åndeig gift. Vi hører så alt for ofte at bibelens tale fornektes. Det kan gjelde de to utganger på livet, himmel eller helvete. Det kan gjelde Bibelens veiledning i etikken angående homofili, fosterdrap osv. Satans tale i paradis lyder minst like intenst i dag. Har Gud virkelig sagt? Folk hører gjerne på denne forkynnelse og blir lullet i søvn.

Svermeri
Hva er svermeri? Jan Bygstad forklarer det slik: ” Først og fremst det at en skaper et skille mellom Ordet og Ånden, slik at en mener seg å oppleve Åndens direkte tiltale i eget hjerte: Uavhengig av det ytre Guds ord hører en «Guds røst» i sitt indre. Denne åpenbarer Guds vilje og er samtidig er vitnesbyrd om at en står i fortrolig samfunn med Gud. De som slik roser seg av direkte tilgang til Gud, opptrer ofte med stor selvsikkerhet, og mener seg å kunne bedømme alle ting og alle lærer i kraft av sin særlige åpenbaringskunnskap.

Reformatorene avviste konsekvent alle slike krav på å ha direkte tilgang til Gud. For Ånden er i følge Skriften bundet til det ytre Skriftens ord (Joh 6:63; Gal 3:1ff), og gis aldri uten eller uavhengig av dette ytre ord – lest eller forkynt. Det er ikke tilstrekkelig å kreve at slike «åpenbaringer» ikke må være i strid med Skriften. Nei, enhver åpenbaring, røst eller visjon som kommer fra den troendes eget hjerte, må prinsipielt forkastes.”  Kommer vi på avstand fra Skriften eller får noe i tillegg, kommer den åndelige søvn snikende.

Kald og død rettroenhet
Djevelen vil gjerne at vi skal bli så opptatt med at læren må være rett, at vi glemmer Læreren. Den kalde og døde rettroenhet blir opptatt av å passe på andre og gjerne irettesette på kjølig måte. Menigheten i Efesus skremmende eksempel på det. De hadde alt rett i sin gudsdyrking, men hadde forlatt den første kjærlighet, Jesus. Slik dysses en i søvn av egen fortreffelighet.

Materialismen
Da Israelsfolket stod ved grensen til det lovede land, kom Moses med en formaning til dem: Glem ikke Herren! Folket skulle nå inn i et land som ville gi dem rikdom og velstand. Da var faren stor for at rikdommen ville kvele gudslivet. Velstand og havesyke tar Guds plass, og søvnen får overhånd.

Djevelen en tusenkunstner. Får han ikke i deg det ene sovemiddel, prøver han med neste.

Våk derfor
Hvordan kan du holde deg våken? Hvordan unngå denne falske sovemedisin? ”Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone.” Hebr 12,1-2

 Lev i Ordet. I syndserkjennelse som driver til Kristus og dermed en levende avhengighet av syndenes forlatelse. Kristus og Ordet. På dette punkt kommer ikke en kristen lenger. Den som Jesus får holde våken, han får stadig avslørt sin syndighet og sløvhet. Han finner aldri noe hos seg selv å bygge saligheten på. Han har sitt eneste håp i Jesus. Og på denne plassen er det også arbeidslysten kommer. Når Jesus er så ufattelig god mot meg, må alle andre også få del i denne frelse.