mandag 25. september 2023

Møteuke – Åndens verksted

Endre Østerhus leder møte

Der Guds ord forkynnes rett, er Den Hellige Ånd til stede. Ordet og Ånden er nøye knyttet sammen. Guds ord er Åndens sverd (Ef 6,17).

Uke 38 var det møteuke på Voster bedehus, nord i Strand kommune. Voster bedehus ble bygget i 1937, i forlengelsen av en stor vekkelse med møter i heimen til Magnus Lea. Året etter at bedehuset sto ferdig, var det en ny vekkelse. Denne gang var det Mathias Vasvik som var forkynner. Det har også vært vekkelser ved kaptein Viken i Frelsesarmeen og Peder Thorsen i NLM m.fl.

Voster bedehus

I vår tid er det Misjonssambandet som har mest virksomhet på Voster bedehus, men andre organisasjoner er også innom, med ett eller flere møter. Det er også arbeid for barna. NLM har vanligvis ett par møteuker i semesteret og noen enkeltmøter i tillegg. Møteuka i september var fra onsdag 20.09 til søndag 24.09, med samlinger klokken 19.30 alle hverdager og kl.11.15 på søndagen.

Bedehuset ligger vakkert til ned mot Vostervatnet. Det er mange mindre bygder langs vannet, blant annet Voster, Varland, Amdal, Asvik, Vatland, Ravnås, Vervik, Høyland, Veland og Fiskå. Og bedehusene ligger tett. I tillegg til Voster, er det også bedehus på Vatland og Fiskå, med bare noen kilometers avstand. Det vitner om at det historisk har vært et rikt kristenliv i området. Av disse tre bedehus ved Vostervatnet, er det på Voster bedehus det er mest virksomhet nå.

Utsikt over Vostervatnet fra Voster bedehus en høstkveld i september

Endre Østerhus er leder for misjonsforeningen for NLM. Han ledet møtene lørdag og søndag, Åsmund Voster var møteleder onsdag og torsdag, mens Kolbein Voster ledet fredag. Oppslutningen om møtene var etter forholdene god, med mellom 15 og 30 på de ulike samlingen. Flere av bygdene rundt Vostervatnet var representert hver kveld, og på noen møter kom det også folk fra andre bygder lenger unna.

Å være predikant på ei møteuke er både en kamp og en velsignelse. Enkelte dager får en tekst med det samme, andre ganger er det en lang kamp for å bli rolig for hva som skal fram på talerstolen. Da betyr det mye, med trofaste forbedere. Jeg er takknemlig for at det er noen som sier at de husker på også meg og møtene jeg skal tale på, når de ber til Gud.

Det er knyttet store løfter til å samles om Guds ord. Og vi formanes til å samles om evangeliets budskap: «La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud.» (Kol 3:16) Til sin medarbeider Timoteus, sa Paulus: «Forkynn ordet».

Guds ord sier også viktige sannheter om forkynnelsen av Guds ord, og dens plass i Guds forsamling: «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.» (Rom 10:17) «For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft.» (1Kor 1:18) «For da verden ved sin visdom ikke kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror, ved forkynnelsens dårskap.» (1Kor 1:21)

Den Hellige Ånd bruker Guds ord og forkynnelsen av evangeliet til å virke i oss mennesker, både til frelse og fornyelse. «Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud.» (Sak 4:6) «Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere.» (Joh 16:13-14)

Takk til deg som er med og legger til rette for forkynnelsen av evangeliet, og lar Guds ord bo rikelig også i forsamlingen på bedehuset.


Ingen kommentarer: