fredag 8. september 2023

Misjon – også i Spania

Centro Sarepta (foto Ove Sandvik)

Spania var lenge et katolsk land. Antall katolikker har imidlertid rast de siste årtiene, mens antall evangeliske kristne er minimalt.

Spania er et land med snaut 50 millioner innbyggere. Godt over halvparten av disse regner seg som katolikker, men antallet er på vei ned. Det samme er de som aktivt praktiserer sin tro. Antallet ateister og såkalt ikke-religiøse har øket betydelig. Evangelisk kristendom er en sjeldenhet i landet, faktisk under en prosent. De fleste av disse er baptister og pinsevenner, nesten ingen er lutherske kristne. Det er mer enn 600 byer med over 5000 innbyggere, hvor det ikke finnes en eneste evangelisk forsamling.

En god del kristne fra Sør-Amerika er arbeidsinnvandrer i Spania. Noen av disse er evangeliske kristne. Dessverre går det med flere av disse, slik en av dem uttalte: «Da jeg reiste fra Sør-Amerika, hadde jeg tom lommebok, men Jesus i hjertet. Nå har jeg noe penger i lommeboka, men ikke Jesus i hjertet.»

Det er mange katolske kirker i Spania. Dette er kirken i byen og kommunen
Alfaz del Pi, 15 minutters gange fra Centro Sarepta (foto Ove Sandvik)

Dette er et kall for Misjons Sarepta. Da misjonsorganisasjonen ble stiftet i 2014, var det på bakgrunn av et kall til å nå både søramerikanske innvandrere, spanjoler og folk fra Nord-Afrika. De som stiftet Sarepta, ønsket i utgangspunktet at arbeidet i Spania skulle bli en del av Misjonssambandets arbeid. Da dette ikke lot seg gjøre, ble arbeidet organisert som en selvstendig organisasjon. I Norge driver organisasjonen en omfattende forkynnervirksomhet, med et spesielt kall til å nå ut med Guds ord på steder der det er lite og ingen møtevirksomhet.

I 2017 kjøpte Sarepta et nedlagt norsk sykehjem i Alfas del Pi, ikke langt fra Benidorm i Spania. Stedet fikk navnet Centro Sarepta og fungerer som en kombinasjon av misjonsstasjon, bibelsenter og leirsted. Det er bibelundervisning hver ukedag. Det er også mulig å følge bibelundervisningen gjennom et skoleår, og dermed få et bibelskoleår i Spania. I tillegg arrangeres ulike leirer både for spansktalende og nordisktalende. Stedet leies også ut til evangeliske menigheter på forsamlingstur. Flere norske kristne skoler har også lagt sine skoleturer til senteret. Det er også enkeltpersoner og mindre grupper som leier seg inn på sentret for å kombinere ferie og forkynnelse.

Johannes Kleppa (t.v.) er styreformann både for Misjon Sarepta og for 
Centro Sarepta. Han er på senteret mange uker i året, både som bibellærer 
og alt mulig mann. Arild Melberg er daglig leder for Centro Sarepta.

Utenom senteret, driver også Sarepta et utadrettet arbeid på spansk. Flere ansatte prøver å få kontaktpunkter for forkynnelse. Det er blant annet nettbasert bibelundervisning, der også spansktalende fra Sør-Amerika og andre land kan koble seg på. De tre forkynnerne ansatt i dette arbeidet kommer fra Spania, Sverige og med Andreas Norbye som leder. Centro Sarepta ledes av Arild Melberg og Ole Andreas Meling er daglig leder for Misjon Sarepta. Johannes Kleppa er styreformann for både Misjon Sarepta og for Centro Sarepta.

Jeg har i noen dager vært utleid fra Misjonssambandet for å være forkynner på senteret. Det har vært både spennende og interessant å bli bedre kjent med dette flotte misjonsarbeidet og med folkene som har sin tjeneste i Spania. Gud vil at alle skal bli frelst, også spanjoler. Det er derfor et viktig misjonsarbeid som drives med base fra Centro Sarepta. I en senere artikkel vil jeg legge ut noen dagboknotater fra denne flotte preiketuren til Spania.
Ingen kommentarer: