søndag 6. august 2023

AP og kristne friskoler

Illustrasjonsfoto Danielsen ungdomsskole Karmøy
(foto hentet fra skolens Facebook-side)

I et leserinnlegg i Strandbuen 02.08.23, rykker Arbeiderpartiets ordførerkandidat Leif Nieuwejaar nok en gang ut mot friskoler. Det er ikke overraskende, men argumentasjonen er underlig. 

Han skriver fine ord om at AP «tror på den enkeltes rett til og mulighet for å leve et godt liv i små og store fellesskap.» Videre tror Ap på «den enkeltes innsats og bidrag i fellesskapet og det å bygge sikkerhetsnett rundt alle slik at enhver kan gis mulighet å velge sin fremtid og hverdag».

Men denne mulighet og rett, gjelder visst bare de som er enige med AP. Foreldrene til omtrent 300 elever (har ikke nøyaktig elevtall) på Strands to flotte friskoler, skal ikke få mulighet til å velge sin framtid og hverdag, for deres ønsker stemmer ikke overens med AP sin ideologi? Et kjennetegn på et sunt demokrati, er måten mindretallet blir behandlet på. Her synes jeg ikke Ap går foran med noe godt eksempel.

Det er foreldrene som har hovedansvaret for barna og deres undervisning. Det er nedfelt i menneskerettighetene. Det offentlige skal gi rammer for hva som skal undervises, og Strands friskoler driver trygt innfor disse rammer. Det er jeg overbevist om. Jeg respekterer at AP er mot friskoler, men jeg synes gjerne de kan være så rause at når skolene først er på plass, skal de få arbeidsro og oppbakking fra kommunen. Jeg håper Nieuwejaar vil være ordfører for alle innbyggere i Strand, om han mot formodning skulle bli valgt til høsten.

Mange tenker at det kun er kristne foreldre som sender sine barn på kristne friskoler. Jeg kjenner ikke bakgrunnen til elevene på Strands friskoler. Men jeg har vært involvert i styrer på andre slike skoler, og også arbeidet som lærer ett år på en friskole. På disse friskolene var det barn fra muslimske heimer, humanetikere, foreldre uten noen bevisst tro, og selvsagt mange fra kristne heimer i en god blanding. I stedet for å se på friskolene som en trussel, skulle jeg ønske politikerne våre er så romslige at de kan se på disse skolene som et flott supplement til gode offentlige skoler.

(Leserinnlegg i Strandbuen 2023)


Fra Strandbuen 02.08.2023
Strandbuen 09.08.23

Ingen kommentarer: