lørdag 31. oktober 2020

Neste år i Jerusalem!

Jerusalem sett fra Oljeberget. (foto Ove Sandvik)

Det jødiske folket har en eldgammel tradisjon med å hilse hverandre «Neste år i Jerusalem». Det var vanlig å si fram denne hilsen ved avslutningen av påskemåltidet.

Påsken i GT var en feiring av utgangen av Egypt, der de førstefødte av jødene ble berget da dødsengelen straffet egypterne fordi de ikke ville slippe jødene fri. Blodet av et feilfritt lam (forbilde på Jesus), ble strøket på dørkarmene. Når dødsengelen så blodet, gikk han forbi. I år 70 ble Jerusalem lagt øde og jødefolket spredd rundt hele verden. I dette lange tidsrommet var det mange jøder som hilste hverandre med denne hilsenen «Neste år i Jerusalem». Lengselen etter sitt eget land med Jerusalem som hovedstad, ligge dypt i jødene og den jødiske tro.

I Bibelen blir himmelen sammenlignet med Jerusalem. Det er dit vi som kristen lengter til. Dit har de frelste som har gått foran, nådd fram. Dit venter vi som er frelst, med lengsel og glede. Bibelen forklarer ikke i detalj hvordan livet i himmelen vil bli, men det som det forkynner oss, viser at de som er frelst har det beste i vente. Derfor kan også vi si med jødene, «neste år i Jerusalem» - det himmelske Jerusalem.

I Romerbrevet kapittel 9-11 får vi undervisning om at Gud ikke har forkastet sitt folk. Bibelen bruker bildet med et oljetre. Jesus er oljetreet og greinene er Guds folk, jødene. På grunn av vantro har de fleste jøde-greiner blitt brutt av oljetreet. Alle ikke-jødiske folk kalles i Bibelen for hedninger, og i bildet med oljetreet, blir vi kalt for «ville oljekvister». Disse ville oljekvister blir podet på det sanne oljetreet, når vi tar imot frelsen i Jesus. Men det betyr ikke at Gud har forkastet sitt folk, at løftene til jødene ikke lenger gjelder.

Nei, den slags lære blir avvist. «Ros deg ikke mot greinene!» (Rom 11,18), blir vi hedninger advart. «Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn. Og slik skal hele Israel bli frelst… For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall.» (Rom 11,25b-29) Derfor kan vi stemme i med jødene som lengte heim til sitt jordiske Jerusalem: «Neste år i Jerusalem». Nå er vi kommet så langt imot Jesu gjenkomst, at vi ser løftene oppfylles foran øynene våre. Jødene har fått sitt land igjen, og kan nå fritt reise heim.

Så kan vi hedninge-kristne, sammen med de jøder som har tatt imot Jesus som sin frelser, hilse hverandre med et «neste år i det himmelske Jerusalem». Apostelen Johannes fikk se et syn av Den store hvite flokk, og han fikk forklaring på hvem disse er og hvordan de har det:

«Og en av de eldste tok til orde og sa til meg: Disse som er kledd i de lange hvite kjortler – hvem er de? Og hvor er de kommet fra? Jeg sa til ham: Herre, du vet det! Og han sa til meg: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod. Derfor er de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen, skal reise sin bolig over dem. De skal ikke hungre mer, heller ikke tørste mer. Solen skal ikke falle på dem, eller noen hete. For Lammet, som er midt for tronen, skal vokte dem og føre dem til livets vannkilder. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.» (Åp 7:13-17)

Neste år i Jerusalem!
Ingen kommentarer: