onsdag 14. oktober 2020

Antikristelig teologi


«Maria-fortellingen er ennå ikke sett som en potensiell fortelling om seksuell vold mot tenåringsjenta». Slik forkynner en kvinnelig «prest» i et leserinnlegg i Vårt Land.

Jeg abonnerer ikke på avisen Vårt Land, men i forbindelse med NLMs rådsmøte, har jeg tegnet et 10 ukers nett-abonnement. I avisen 13.10.2020 har teologen Gyrid Gunnes en helsides kommentar, der hun ser Maria bebudelse ut fra et Mee-too perspektiv. Det er rystende lesning.

Jesus ble unnfanget ved Den Hellige Ånd i jomfru Marias morsliv. Det innebærer at Jesus både er sann Gud og sant menneske. Gud er Jesu far og Maria er Jesu mor. Da dette kallet og underet ble forkynt for Maria, svarte hun «Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg etter ditt ord.» (Luk 1,38).

Jomfrufødselen har blitt benektet av liberale teologer i mange år. Men vranglæren blir ikke mer sann for det. Jesus er Gud fra evighet. Han var Gud mens han var på jord. Han er Gud også etter oppstandelsen. For å kunne frelse oss syndige mennesker, måtte han bli menneske som oss. Det underet skjedde da han ble unnfanget ved jomfru Maria. Fra det øyeblikk er han både Gud og menneske.

Det er derfor rystende at en teolog og tidligere prest i Dnk, kan forkynne slik hun gjør. Å koble Jesu komme til jord, ved unnfangelsen av jomfru Maria, til seksuelle overgrep, er ikke annet enn antikristelig teologi. I samme artikkel omtaler hun Guds prøving av Abraham, da Gud ba han om å ofre Isak, som etisk uakseptabelt, og hun setter Gud i hermetegn. Så langt på siden av sannheten, kan en komme når en først begynner å fornekte Guds ord.

Apostelen Johannes skriver i sitt første brev om en slik forkynnelse: «Mine barn, det er den siste time. Og likesom dere har hørt at Antikrist kommer, så er det alt nå stått fram mange antikrister. Av dette vet vi at det er den siste time…. Jeg har ikke skrevet til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner den, og vet at ingen løgn er av sannheten. Hvem er løgneren om ikke den som nekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen. Hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den som bekjenner Sønnen, har også Faderen. (1Joh 2:18ff)

Det vi leser i denne artikkelen, er et ekstremt utslag av feministteologi. Hele denne «teologi» er en teologi på avveie. Guds ord derimot, er sannhet. «Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet,» (2Tim 3:16).


Ingen kommentarer: