torsdag 30. juli 2020

På vei bort fra Guds ordDitt forhold til Gud, viser seg i ditt forhold til Guds ord. Guds ord er sannhet. Det er vårt kall å leve i troskap mot Ordet. Der er velsignelsen.

På sommerens åttedagers kjøretur, var det tid til å lytte til mye god forkynnelse av Guds ord. En av talene jeg hørte, var om profeten Bileams vei bort fra Guds ord. Det var en tankevekker for en Ordets forkynner.

Kong Balak var konge i Moab. Han hadde hørt om Guds ledelse av Israelsfolket gjennom ørkenen, fra Egypt mot Israel. Nå sto jødene ved Moabs grense, og kong Balak var redd. Han sendte derfor bud til Guds profet Bileam, for å få han til å lyse forbannelse over Israelsfolket. Bileam spurt Herren om han skulle gå med Balaks sendebud, og fikk et svar som ikke var til å misforstå: «Du skal ikke gå med dem. Du skal ikke forbanne folket, for det er velsignet.» (4 Mos 22,12)

Selv om svaret ikke var til å misforstå, er resten av historien om Bileam, en historie om en profet på vei bort fra Guds ord. Historien ender med at Guds profet som fikk beskjed fra Gud om ikke å gå med til kong Balak, likevel gikk, og «lærte Balak å legge anstøt for Israels barn – å ete avgudsoffer og drive hor.» (Åp 2:14) Profeten som var et Guds sendebud, endte opp med å føre Guds folk ut i synd. Historien i 4 Mosebok 22ff forteller om en profet som tok tre alvorlige skritt bort fra Guds ord, noe som fikk katastrofale konsekvenser.

Ikke ett med Guds ord
Etter at Gud hadde talt til Bileam, oppsøkte han Balaks utsendinger og sa: «Herren vil ikke gi meg lov til å følge med dere». Jeg skulle så gjerne gått med, men Gud… Herrens sendebud Bileam, var ikke ett med Gud ord. Han ville gjerne gå med, men siden Gud ikke ville, så sa han nei. Når Gud taler til oss mennesker, er det alltid ut fra et hjerte som elsker med en evig kjærlighet. Han vil oss alltid det beste, også når han må ta oppgjør med synd i vårt liv.

Dette er en stor fare for Guds folk også i dag. Jeg har ingen problemer med å forstå hva Gud sier om livets to utganger. Det er en himmel å vinne og et helvete å unnfly. Jeg vet at Gud sier at abort er drap. Jeg vet at pengekjærlighet er avgudsdyrkelse. Jeg vet det, fordi Guds ord sier det. Og fordi jeg vet hva Guds ord sier, sier også jeg det. Samtidig hender det at jeg lar det skinne gjennom at dette sier jeg fordi Guds ord sier det, selv om jeg skulle ønske det sto noe annet. Jeg liker egentlig ikke at Gud sier dette. Jeg skulle ønske det ikke sto i Guds ord.

Når jeg lar slike tanker slippe til i hjertet, i samtaler og på talerstolen, sier jeg egentlig at jeg har et hjerte som er bedre og mer kjærlig enn Gud og hans Ord. Guds ord er så hardt. Jeg er mer kjærlig, og skulle egentlig ønsket jeg kunne sagt noe annet. Da har jeg begynt på en vei bort fra Guds ord. For Guds hjerte er den fullkomne kjærlighets hjerte. Det han sier, er alltid det som fører til velsignelse for meg. Det gjelder også hans bud og formaninger. Mitt hjerte er syndig og vet ikke mitt eget eller andres beste.

Bileam gikk med Balaks utsendinger. Han ble forsøkt stoppet 
både av sitt eget esel og av en Guds engel

Fortier deler av Ordet
Bileam neste skritt bort fra Guds ord, var når han fortiet halve Guds budskap til Balak. Bileam sa kun første del av budskapet: «Du skal ikke gå med dem». Han sa ikke at Israel, Guds folk, «er velsignet». Dette var en viktig advarsel til kong Balak. Guds folk som nå står ved Moabs grense, er et velsignet folk. Det betyr også at den som vender seg mot Guds folk, er under forbannelse. Det ville ikke Bileam si, fordi han egentlig ønsket å gå med Balaks utsendinger.

Gud vil at vi som hans barn, skal si hele sannheten. For Guds ord er sannhet. Når jeg blir utfordret på om det er synd å leve sammen seksuelt uten å være gift, svarer jeg da som Guds ord taler? Eller taler jeg «rundt grøten». Når du får spørsmål om alle døpte er frelst, svarer du ja, og kun det? Eller sier du som Guds ord, at den døpte som ikke lever i troen, er like fortapt som den som ikke er døpt og som fornekter Jesu frelsesverk? Vi må ikke svikte budskapet om omvendelse og frelse.

Bøyer seg ikke for Guds ord
Den tredje etappen på Bileams vei bort fra Guds ord, møter vi når Balaks utsendinger kommer for andre gang til Bileam. De kommer i samme ærende, men har med seg større løfter om ære og rikdom som belønning. Bileam vet utmerket godt hva Gud vil at han skal svare. Guds ord var ikke til å misforstå. Likevel bøyer han seg ikke for Ordet, men sier at han vil søke Herren på nytt, for å få vite «hva mer Herren har å si meg.» Underforstått, «Gud, jeg vet hva du sier, men jeg er ikke fornøyd med det. Har du ikke noe mer å si meg?»

Det ser ut til å være en livslov i Guds rike. Vil du ikke ha det Gud sier, gir Gud deg det du vil ha. Men det blir ikke til velsignelse, hverken for deg eller for Guds rike. Mang en kristen er ikke i tvil om at Guds ord sier nei til kvinnelige prester og eldste. Men de er ikke fornøyde med Guds klare tale. Derfor tar de studiepermisjon for å finne ut om ikke Gud har mer å si. Så kommer de ut etter sine studier, med et nytt standpunkt. Gud har gitt dem det de vil ha, fordi de ikke bøyer seg for Guds klare tale.Guds ord er sannhet
Guds ord er sannhet. «Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.» (Heb 4:12) «Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet,» (2Tim 3:16)

Jesus kaller seg selv for Ordet. «I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud.» (Joh 1:1-2) «Han er iført en kledning som er dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord.» (Åp 19:13)

Jesus sier at hele Bibelen er hans ufeilbarlige ord. «For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen.» (Matt 5:18) «Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske boken, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige by, som det er skrevet om i denne boken.» (Åp 22:19)

Forkynnelsen av Ordet, er Guds vei til frelse for fortapte syndere: «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.» (Rom 10:17) «For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft.» (1Kor 1:18)

Inspirert av en tale av Mikkel Vigilius på Fjellheim bibelskole 8. mai 2016Ingen kommentarer: