onsdag 8. juli 2020

Jesus gjelder i mitt stedDet største under som har skjedd i mitt liv, er at jeg har fått ta imot en fullkommen frelse for min synd. Jesus er blitt min frelse og mitt liv.

2 Kor 5,21 sammenfatter hele frelsens ufattelige budskap: «Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud». Det er frelsens vei for en fortapt synder. «Det var en som var villig å dø i mitt sted, for at jeg skulle leve ved ham.»

Han som ikke visste av synd
Jesus visste ikke av synd. Han er Gud fra evighet av. Gud er fullkommen kjærlig, hellig og ren. Synd er totalt fremmed for han. Det er umulig for synd å være i nærheten av Gud, «han nærer et hellig hat til all synd», har en sagt. Det så vi konsekvensene av i Paradis. Adam og Eva, som også var uten synd, falt for djevelens fristelse. Dermed var forholdet til Gud brutt umiddelbart. De måtte ut av paradis.

Jesus derimot var fullkommen ren da han ble født til jord. Det står om han i 1 Pet 2,22-23: «Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn, han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt og ikke truet når han led….» Guds 10. bud sier hvordan et hellig liv leves. Jesus holdt alle bud. Han gjorde aldri noe som var imot Guds vilje. Han tenkte aldri en uren tanke. Nei, han hatet og hater synd.

Han ble gjort til synd for oss
Det er et så ufattelig sterkt ord. Tenk, han som er så fullkommen hellig og ren, han ble gjort til synd for deg! Vi kan kanskje forstå bitte litt av den angst og smerte som Jesus stred med i Getsemane. Ikke bare skulle han bli gjort til det han hatet, men med hele verdens synd, skulle han møte Den tre ganger hellig Guds vrede over synden. Heb 5,7 skildrer denne Jesu smerte slik: «Han har i sitt kjøds dager, med sterkt skrik og tårer, båret fram bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden.»

Et sterkt bilde på dette får vi i fortellingen om da den store forsoningsdagen ble innstiftet. Israelsfolket var på vandring heimover mot det lovede land. En gang i året skulle syndene deres sones. Det skulle skje ved ulike offer som ypperstepresten skulle foreta. Blant annet skulle han videre ta en levende bukk. Bukken måtte være uten feil, et bilde på Jesu fullkommenhet. Så skulle ypperstepresten legge hånda si på denne bukkens hode, og bekjenne over den all Israelsfolkets synder det siste året. Bukken skulle så ledes ut i ørkenen for der å omkomme.

Gud la ikke bare siste års synder på Jesus. Hans offer var fullkomment. Det gjelder både for de som levde før han og de som lever fram til han kommer igjen, ja, det var et evig offer. Tenk han som ikke visste av synd, han ble gjort til synd for deg og for meg. Brorson sier det slik i en sang:

Jeg ser deg, o Guds lam, å stå På Sions bergetopp:
Men akk, den vei du måtte gå, Så tung og trang der opp!
Å byrde som på deg var kast, All verdens skam og last!
Så sank du i vår jammer ned Så dypt som ingen vet.» 
(SB 665)


Rettferdig for Gud i Jesus
På grunn av dette offer, denne Jesu soning for dine og mine synder på korset, kan det skje en herlig byttehandel. Jesus har tatt dine synder på seg, nå rekker han deg sin rettferdighet. Synda di er sonet, du kan få en fullkommen rettferdighet som en Guds gave, av nåde ved tro. Tar du imot den gaven, sier Gud om deg som han sa om kong David etter hans død, at han «holdt mine bud, og fulgte meg av hele sitt hjerte, så han ikke gjorde annet enn det som var rett i mine øyne.»

Så tenker vi med en gang. Ja men, det er ikke sant. Jeg har jo brutt alle Guds bud. Jeg har ikke et hjerte som er helt med Gud. Jeg gjorde og gjør alt annet enn det som er rett i Guds øyne. Da svare Guds ord, her formulert av Rosenius i en sang: «Han ser meg i Kristus, ja evig i Kristus, rettferdig å ren.»

La deg forlike med Gud
Så skulle vi tro at folk sto i kø for å få en så ufattelig stor gave. Men slik er det dessverre ikke. Mennesket vet ikke sitt eget beste. Men Jesus lengter etter å være nådig. I Jes 65, 1-2 sier Jesus: «Jeg bød meg fram for dem som ikke spurte. Jeg var å finne for dem som ikke søkte meg. Jeg sa til et hedningefolk som ikke var kalt ved mitt navn: Se, her er jeg, her er jeg! Hele dagen bredte jeg ut mine hender til et gjenstridig folk, som går på den veien som ikke er god, og følger sine egne tanker.»

Jeg er så glad for at Jesus enda står med sine utstrakte armer og innbyr til frelse. Leser du dette du som ikke har fått del i dette, vil jeg få si i Kristi sted: La deg forlike med Gud! Kom, for alt er ferdig. I dag er nådens tid. Det er ikke sikkert det er det i morgen. Da har kanskje Jesus kommet igjen. Derfor: Kom i dag når Han sender deg bud!


Ingen kommentarer: